Aktualności

Odkrycia archeologiczne w Gniewie doczekały się publikacji

$image_alt

Kilka tysięcy szkieletów, fragmenty tkanin, ornatów, jedwabnych żupanów, szat grobowych oraz krzyżackie monety – oto część skarbów odkrytych podczas badań archeologicznych, prowadzonych w kościele św. Mikołaja w Gniewie. Zbiory i ich opracowania doczekały się publikacji opisującej dawną świetność Gniewu. Spotkanie promujące książkę odbędzie się we wtorek, 21 lipca 2015 r.

Publikacja opowiada o historii i lokacji Gniewu, rozpoczęciu badań w mieście w 2009 roku, niezwykłych odkryciach, pracach konserwatorskich wydobytych zbiorów, w tym wyrobów tekstylnych: pasamonów, wstążek, galonów, koronek, pasów oraz tkanin, w tym jedwabiów, których zidentyfikować udało się 93 rodzaje.

Pośród zabytków ruchomych we wnętrzu krypty archeolodzy odkryli też 15 szkaplerzy, stanowiących elementy wyposażenia grobowego należącego prawdopodobnie do świeckich przedstawicieli  wyższych warstw społecznych miasta i okolic.

Wszystkie badania archeologiczne oraz antropologiczne, wydobytych z krypty południowej gniewskiej świątyni materiałów, przyniosły badaczom wiele nowych i niespotykanych dotąd informacji na temat życia elit – gniewskich i nie tylko. Szczególnie duża liczba zidentyfikowanych rodzajów jedwabiów składa się obecnie na największą ich kolekcję w Polsce.

Spotkanie odbędzie się 21 lipca o godz. 16.00 w Sali Kameralnej gniewskiej biblioteki.

Zdobyty podczas badań materiał, opisany w tej publikacji, utwierdza nas w przekonaniu, jak ważnym miejscem na mapie Polski był Gniew. Wszystkie znaleziska świadczą o ogromnej zasobności miasta i pozwalają mieć nadzieję, że zgodnie z zasadą, iż historia lubi zataczać koło, Gniew ponownie stanie się bogatą, jedną z najlepiej prosperujących w regionie miejscowości – mówi o publikacji Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska.

Archeolodzy kolejny sezon badań w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie rozpoczęli 6 lipca. – Wykopy założyliśmy w nawie głównej oraz od wschodniej i południowo-wschodniej strony kościoła. Już pierwszego dnia wzdłuż przypór kościoła w centralnej części prezbiterium znaleźliśmy konstrukcję ceglaną, która być może pełniła w początkowej wersji rolę grobowca jakiegoś dostojnika, a w późniejszym okresie zamieniono ją na ossuarium. Dalsze badania potwierdzą lub zanegują te przypuszczenia i pozwolą na wydatowanie tego obiektu. Jak zwykle przy szczątkach ludzkich znaleźliśmy monety o najmniejszym nominale z XVII, XVIII i XIX  wieku, ale też metalowe guziki z uszkami. Jeden z nich pochodził aż z Londynu. Wewnątrz kościoła przy jednym szkielecie odkryliśmy jedwabny szkaplerz, co kolejny raz potwierdza, że społeczność Gniewu i okolicy czynnie uczestniczyła w bractwach, działających na tym terenie – mówi o tegorocznym sezonie dr hab. Małgorzata Grupa, prowadząca grupę młodych archeologów. Badania będą trwały do 31 lipca.

Wykopaliska i spektakle historyczne

Przychodząc codziennie do gniewskiej świątyni o godz. 13.00 można wraz z archeologami zwiedzać wykopaliska. Badacze opowiadają o swojej pracy, na bieżąco informując słuchaczy o nowych znaleziskach. Podczas zwiedzania można dokonywać też zakupów publikacji.

W soboty zaś, o godz. 19.00 kościół św. Mikołaja w Gniewie zaprasza na historyczne spektakle o modzie dawnych epok. Rekonstrukcje strojów z minionych wieków oparte są o ciekawą historię, opowiedzianą przez samą dr hab. Małgorzatę Grupę. Najbliższy spektakl już 18 lipca.

Bilety na spektakl sprzedawane tuż przed przedstawieniem, wynoszą 5 zł za osobę dorosłą oraz 3 złote za dzieci w wieku szkolnym. Pieniądze ze sprzedaży wesprą rozwój odtwórstwa historycznych strojów.

 

 

Oprac. BK

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości