Aktualności

Odkorkować węzeł Kowale – list intencyjny podpisany

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozbudowy układu drogowego węzła Kowale
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozbudowy układu drogowego węzła Kowale. Fot. Marcin Żurek/„Panorama Pomorza"

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych węzła Kowale, położonego w ciągu Obwodnicy Trójmiasta, to cel podpisanego 14 listopada 2016 r. przez przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego, miasta Gdańska, gminy Kolbudy i gminy Pruszcz Gdański listu intencyjnego.

Rozbudowanie układu drogowego węzła Kowale możliwe będzie wyłącznie przy zaangażowaniu i współpracy wszystkich interesariuszy, dlatego list intencyjny marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski podpisali z zastępcą prezydenta Gdańska Andrzejem Bojanowskim, wójt Pruszcza Gdańskiego Magdaleną Kołodziejczak oraz wójtem Kolbud Leszkiem Grombalą.

- Miejscowość Kowale rozwija się dynamicznie, ale nie nadąża za tym sprawny układ dróg zbiorczo-rozprowadzających – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Bez rozbudowy układu drogowego obszaru oddziaływania węzła Kowale, intensywnie rozwijające się centra logistyczne i lokalizowanie się podmiotów gospodarczych w tym rejonie spowoduje paraliż komunikacyjny w gminie Kolbudy. Wiemy, że system komunikacyjny w tej części obwodnicy jest niedostosowany do wciąż powstających osiedli mieszkaniowych oraz zwiększającej się liczby pojazdów i lokujących się nowych firm, zarówno w gminie Pruszcz Gdański, jak i Kolbudach.

Mam nadzieję, że wszystkie te działania, które wspólnie wykonamy, zachęcą Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do sfinansowania prac w ciągu tej części obwodnicy Trójmiasta, upraszczających m.in. zjazdy z tej ważnej trasy w każdym z kierunków, czyli np. do Nowej Karczmy czy Gdańska. To wszystko dla mieszkańców, którym chcemy ulżyć w dojeździe do Trójmiasta, a którzy teraz muszą zmagać się z korkami oraz w celu uatrakcyjnienia terenów inwestycyjnych Gdańska, znajdujących się w tej okolicy – dodał marszałek Struk.   

Planowana przez interesariuszy listu intencyjnego inwestycja obejmuje m.in. rozbudowę węzłów Kowale i Szadółki, budowę ul. Nowej Jabłoniowej i ul. Nowej Świętokrzyskiej, dróg zbiorczo-rozprowadzających od Węzła Południe do Węzła Szadółki oraz rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej 221 od Nowej Karczmy, która docelowo ma łączyć się z ul. Nową Świętokrzyską.

- Nie mamy już od czego uciekać. Musimy działać na rzecz rozwiązania tych problemów komunikacyjnych, bowiem aktualnie w tej części obwodnicy i zjazdów w okolicach Kowal brakuje przepustowości – mówił Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdańska. – Chcemy poza finansami publicznymi pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, już teraz rozmawiamy na ten temat z inwestorami po stronie gdańskiej. Przedsiębiorcy wiedzą, że inwestycja w to przedsięwzięcie to dla nich dobry interes.

- To jeden z lepszych dni dla Kolbud, bowiem dzisiejsza deklaracja oznacza, że przystępujemy do prac, które umożliwią swobodny dojazdu do pracy i szkół dla 90 proc. mieszkańców naszej gminy – mówił Leszek Grombala, wójt Kolbud

Podczas uroczystości Grzegorz Stachowiak, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, poinformował o ogłoszonym dzisiaj przetargu na dokumentację na rozbudowę układu komunikacyjnego Węzła Kowale, w skład której wejdą: koncepcja programowa, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz opracowania geologiczno-inżynierskie.  

Dzięki opracowaniu dokumentacji będzie można określić koszty realizacji całej inwestycji oraz wybrać najbardziej optymalny jej wariant, spełniający w jak największym stopniu oczekiwania użytkowników ruchu, jak również dający możliwość obsługi przyległych terenów, które dynamicznie się rozwijają, zarówno pod względem gospodarczym jak i mieszkaniowym.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka