Aktualności

Oddziałowi Dziecięco-Młodzieżowemu na Srebrzysku grozi zamknięcie. Apel pomorskich władz do Ministerstwa Zdrowia i NFZ

Konferencja prasowa przed Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Gdańsku
Konferencja prasowa przed Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Gdańsku. Fot. Dorota Kulka

Oddziałowi Dziecięco-Młodzieżowemu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku grozi zamknięcie. Spowodowane jest to przepełnieniem na oddziale. W tej chwili liczba niepełnoletnich pacjentów przekracza normę już o ponad 30 proc. Lekarze z tego oddziału, 14 listopada 2019 r. złożyli wypowiedzenia. To oznacza, że na początku przyszłego roku może zabraknąć personelu.

 

W związku z trudną sytuacją w piątek, 15 listopada przed szpitalem odbyła się konferencja prasowa z udziałem członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszki Kapały-Sokalskiej i p.o. dyrektora szpitala Arkadiusza Bobowskiego.

 

W weekend nie będą przyjmować nieletnich pacjentów

We czwartek, 14 listopada 2019 r. wszyscy lekarze z Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku złożyli wypowiedzenia. Pełniący obowiązki dyrektora placówki Arkadiusz Bobowski podczas konfrencji poinformował, że w najbliższy weekend szpital ograniczy przyjmowanie pacjentów na oddział młodzieżowy. Powodem jest przepełnienie na oddziale. O trudnej sytuacji dotyczącej psychiatrii dziecięcej na Pomorzu Zarząd Województwa Pomorskiego informował NFZ i Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie. Niestety, mimo tych apeli, nie doczekaliśmy się podjęcia realnych działań, które pomogłyby zapewnić odpowiednią jakość leczenia. – Obecnie na  Wojewódzkim Oddziale Psychiatrycznym przebywa 50 małoletnich pacjentów (na 35 łóżek). Ta sytuacja zagraża bezpieczeństwu pacjentów. W dodatku nie możemy liczyć na wsparcie innych placówek. Jedyny inny szpital dysponujący oddziałem psychiatrycznym dla młodzieży (w Starogardzie Gdańskim) również boryka się z przepełnieniem niewielkiego, liczącego 16 łóżek, oddziału. W tej sytuacji coraz częściej zdarza się, że pacjenci z naszego regionu są wysyłani do placówek poza województwem pomorskim – mówi Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

Nadal brakuje rozwiązań systemowych

Niestety, mimo działań podejmowanych przez samorząd, sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku nadal jest krytyczna. Jedną z poważnych barier jest brak kadry – niewystarczająca liczba specjalistów z zakresu psychiatrii. Przypomnijmy, że mimo starań dotyczących rekrutacji specjalistów, nie udało się znaleźć nowych lekarzy zainteresowanych podjęciem pracy w placówce.

Powyższe problemy pośrednio wynikają ze zbyt niskiego finansowania przez NFZ świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii. Dotychczasowe starania szpitala w odpowiednich ministerstwach o dodatkowe fundusze na bieżące funkcjonowanie, pozostały bez echa. Już teraz (przy zachowaniu obecnej liczby oddziałów i łóżek) szpital – by móc dobrze funkcjonować – powinien otrzymywać o 40 proc. dofinansowania więcej niż dostaje.  Placówka, mimo składanych wniosków, nie uzyskała też od NFZ kontraktu na leczenie środowiskowe, którego rozwój pozostaje fundamentem Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

– Wszyscy, zarówno kadra medyczna, osoby zarządzające podmiotami leczniczymi oraz pozostali interesariusze systemu ochrony zdrowia są zgodni, iż mamy do czynienia z zapaścią w psychiatrii dzieci i młodzieży. Sytuacja wymaga przede wszystkim systemowych reform na szczeblu władz centralnych, działań długofalowych zmierzających do wypracowania modelu zapewniającego poczucie bezpieczeństwa zarówno małoletnim pacjentom, jak i kadrze specjalistów, pracujących na co dzień w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Apelowaliśmy o to wielokrotnie, zwracając się zarówno do NFZ, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia. Tymczasem – mimo zapewnień ze strony władz centralnych – ostatnie miesiące nie przyniosły żadnych konkretnych działań na szczeblu ogólnopolskim. Długo oczekiwana reforma psychiatrii dzieci i młodzieży nadal pozostaje w stadium początkowej organizacji, realizowane są jedynie działania pilotażowe. To zdecydowanie za mało. Z Ministerstwa Zdrowia otrzymujemy jedynie kolejne zapewnienia (ostatnie pismo z 11 lipca 2019 r.), że: „dobiegają końca prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej". Dziś ponownie zwrócimy się z pilnym wezwaniem do wojewody pomorskiego, Ministerstwa Zdrowia i NFZ o podjęcie działań kryzysowych. Będziemy również kontynuować rozmowy z lekarzami zatrudnionymi w gdańskim szpitalu. Mam nadzieję, że uda się przekonać ich do zmiany decyzji – wyjaśnia Agnieszka Kapała-Sokalska.

 

Pomorski samorząd przeznaczył prawie 4 mln zł na opiekę ambulatoryjną i inwestycje

W związku z niedostateczną dostępnością do świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży z Pomorza, samorząd województwa pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu świadczeń dla mieszkańców regionu z zakresu ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Pomorski samorząd podpisał umowę o wartości prawie 130 tys. zł z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Gdańsku na zakup świadczeń, które są realizowane w IV kwartale 2019 r. Chodzi m.in. o porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii rodzinnej oraz sesje wsparcia psychospołecznego.

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył też 3,66 mln na inwestycje w szpitalach psychiatrycznych, w których funkcjonują oddziały dziecięce i młodzieżowe. Z tej kwoty na Srebrzysku wykonano m.in. z modernizację sal szpitalnych, sal terapeutycznych, termomodernizację oraz poprawiono bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych inwestycji, które usprawnią funkcjonowanie Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Starogardzie Gdańskim.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku jako jedyny zabezpiecza na terenie Trójmiasta i okolic opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży w stanie zagrożenia życia. Tylko w 2018 r. szpital przyjął ponad 4,6 tysiąca pacjentów, w tym w trybie nagłym 4,3 tysiąca pacjentów.

 

view szablon artykułu