Aktualności

Od piątku obwodnica Kartuz otwarta

Obwodnica Kartuz
Fot. materiały prasowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku uzyskał właśnie zgodę na użytkowanie I etapu obwodnicy Kartuz. Tym samym samorząd województwa pomorskiego oddaje do użytku pierwszą drogę przebudowaną ze środków RPO WP na lata 2007-2014. Symbolicznie trasę już w piątek, 28 października 2016 r., o godz. 8.00, otworzą marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński. Na pierwszych kilkudziesięciu kierowców czekać będą upominki.

Budowa obwodnicy Kartuz to jedno ze strategicznych przedsięwzięć transportowych, zapewniające sprawny system komunikacji samochodowej. Nowa inwestycja w przypadku Kartuz oznacza częściowe przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miasta.

- Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzrośnie komfort podróżowania i skróci się czas dojazdu mieszkańców północnej części powiatu kartuskiego do aglomeracji trójmiejskiej – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Dzięki staraniom inwestora i wykonawcy robót – firmie Strabag, obwodnicę uda się oddać sporo wcześniej. Zgodnie z umową zakończenie prac drogowych zaplanowano na początku przyszłego roku. Po oddaniu drogi do użytku zostaną jeszcze prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu przy przepompowni wód deszczowych oraz uruchomienie oświetlenia i samej przepompowni, co może powodować chwilowe i lokalne utrudnienia w ruchu.

Wykonawca przebudował drogę wojewódzką 224 od Grzybna do skrzyżowania z ul. 3 Maja i wybudował nowy odcinek jezdni o długości 1,1 km od skrzyżowania ulic Węglowej i 3 Maja, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 (ul. Gdańska). Dodatkowo przebudowano odcinek ul. Węglowej, która zostanie drogą obsługującą dojazdy do terenów przemysłowo-handlowych.

W ramach projektu powstały dwa ronda: jedno przy ul. Gdańskiej (DW 211) i drugie przy ul. 3 Maja. W ramach budowy powstały nowe chodniki (690 m), ścieżki rowerowe (1060 m), ciągi pieszo-rowerowe (1950 m). Ponadto Grzybno zyskało nowe bezpieczne połączenie dla pieszych i rowerzystów.

Z uwagi na charakter terenu, przez który przebiega obwodnica Kartuz, na dużym fragmencie konieczne było wzmocnienie podłoża w technologii wymiany gruntu, a także wykonanie szczelnego systemu odprowadzenia wód opadowych, zespołów podczyszczających wody opadowe z jezdni, zbiorników retencyjnych i przepompowni.

view szablon artykułu