Aktualności

Obwodnicą Kartuz jeżdżą już samochody

Otwarcie obwodnicy Kartuz
Otwarcie obwodnicy Kartuz. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Przebudowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014 obwodnica Kartuz została oddana do użytku. Podczas symbolicznego otwarcia trasy 28 października 2016 r., w którym uczestniczyli marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, pierwsi kierowcy otrzymali upominki.

Budowa obwodnicy Kartuz to jedno ze strategicznych przedsięwzięć transportowych, zapewniające sprawny system komunikacji samochodowej. Nowa inwestycja w przypadku Kartuz oznacza częściowe przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miasta.

- Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzrośnie komfort podróżowania i skróci się czas dojazdu mieszkańców północnej części powiatu kartuskiego do aglomeracji trójmiejskiej – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Dzięki staraniom inwestora i wykonawcy robót – firmie Strabag, I etap obwodnicy udało się oddać do użytku już teraz, a nie na początku przyszłego roku, jak zakładała umowa.

Na trasie prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu przy przepompowni wód deszczowych oraz uruchomienie oświetlenia i samej przepompowni, co może powodować chwilowe i lokalne utrudnienia w ruchu.

Wykonawca przebudował drogę wojewódzką 224 od Grzybna do skrzyżowania z ul. 3 Maja i wybudował nowy odcinek jezdni o długości 1,1 km od skrzyżowania ulic Węglowej i 3 Maja, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 (ul. Gdańska). Dodatkowo przebudowano odcinek ul. Węglowej, która zostanie drogą obsługującą dojazdy do terenów przemysłowo-handlowych.

W ramach projektu powstały dwa ronda: jedno przy ul. Gdańskiej (DW 211) i drugie przy ul. 3 Maja. W ramach budowy powstały nowe chodniki (690 m), ścieżki rowerowe (1060 m), ciągi pieszo-rowerowe (1950 m). Ponadto Grzybno zyskało nowe bezpieczne połączenie dla pieszych i rowerzystów.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka