Aktualności

Obszary wiejskie oczami młodych mieszkańców regionu pomorskiego

Na zdjęciu laureaci konkursu plastycznego z wicemarszałkiem województwa pomorskiego Wiesławem Byczkowskim
Laureaci konkursu z wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim, fot. UMWP

Znamy zwycięzców konkursu plastycznego dla dzieci o tematyce unijnej pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!". Spośród ponad 300 prac, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, komisja wyłoniła dwanaście najbardziej oryginalnych. Podczas gali, która odbyła się dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski wręczył zwycięzcom nagrody. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Klein ze Szkoły Podstawowej w Goręczynie.

Laureatem II miejsca został Kacper Wydrowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prokowie, natomiast III miejsce zajęła Amelia Gnech ze Szkoły Podstawowej w Sławoszynie. Główną ideą konkursu było pokazanie korzyści z wykorzystania funduszy unijnych na rzecz poprawienia wizerunku wsi, polepszenia komfortu oraz jakości życia na obszarach wiejskich.

Konkurs skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa pomorskiego miał na celu wykonanie pracy plastycznej ilustrującej przykłady zmian, które nastąpiły na obszarach wiejskich dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych lub pomysły na zmiany, jakie mogą zajść na obszarach wiejskich dzięki tym środkom.

- Konkurs pokazał jak wnikliwymi obserwatorami są dzieci, jak one dostrzegają zmiany zachodzące w ich najbliższym otoczeniu.  Plac zabaw, na którym mogą spędzać czas, boiska sportowe na których grają w piłkę, świetlice w których organizowane są zajęcia taneczne czy plastyczne - to wszystko są korzyści z dostępnych funduszy unijnych. Tych korzyści jest wiele a Wy – drodzy uczniowie pokazaliście to co waszym zdaniem pozwoliło na poprawienie jakości życia na wsi mówił podczas gali Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
 
W ramach ogłoszonego konkursu do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 328 prac plastycznych, z czego 302 prace spełniały kryteria formalne i podlegało ocenie. 3 prace plastyczne wpłynęły po terminie, 5 posiadało format niezgodny z regulaminem konkursu, a 18 prac nadesłano ze szkół miejskich.

Prace zostały wykonane w tradycyjnych  technikach plastycznych, nie zabrakło również malarstwa farbkami plakatowymi, wodnymi (akwarele), rysunku (kredką), prac wykonanych pastelami, kolaży, wycinanek, wyklejanek oraz form przestrzennych. Wszystkie prace stanowią wyjątkową mieszankę, różnej wrażliwości, sposobów pracy z dziećmi, uwarunkowań kulturowych, społecznych gospodarczych miejsca z którego pochodził autor realizacji.
Zgłoszone prace były oceniane przez komisję konkursową m.in.  pod kątem zgodności tematu pracy z tematyką konkursową, estetyki i sposobu wykonania pracy oraz kreatywnego i oryginalnego pomysłu pokazania problematyki związanej z funduszami UE.

Galeria zdjęć wyróżnionych prac konkursowych zostanie zaprezentowana w formie kalendarza ściennego na 2017 rok.

Konkurs plastyczny „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!" został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka