Aktualności

Obserwatorium Kultury podsumowuje

Kultura w procesie zmiany. Gdańskie badania nad kulturą podczas XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego \. Fot. Depositphotos Kasto
Fot. Depositphotos Kasto

O kulturze w procesie zmiany, doświadczeniu, dorobku i wnioskach z gdańskich badań nad kulturą dyskutować będą w czwartek, 15 września, podczas XVI Zjazdu PTS „Solidarność w czasach nieufności", prof. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. Tomasz Szlendak, dr Agata Bachórz i dr Krzysztof Stachura.

Panel – nastawiony na żywą i otwartą dyskusję badaczy i praktyków kultury – stanowi podsumowanie prac badawczych Gdańskiego Zespołu Badań nad Kulturą nad współczesnymi wzorami uczestnictwa w kulturze i funkcjonowanie sektora kultury jakie były realizowane w latach 2011-2016. Przewiduje on dyskusję nad wnioskami praktycznymi wynikającymi z trzech projektów badawczych dotyczących współczesnych przemian w obszarze kultury.

Pierwszy to Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, który opisuje nowe zjawiska i stan gdańskiej kultury. Projekt, na przykładzie Gdańska, pokazuje zjawisko nazwane przez badaczy poszerzeniem pola kultury, czyli wielowymiarowy proces zmian, który zachodzi w obszarach: strukturalnym, sektorowym, celów, formuł działania, oferty kulturalnej oraz odbioru działań kulturalnych.
Pełen raport w repozytorium IKM

Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa to raport o nowych formach uczestnictwa w kulturze, refleksja nad tym czy instytucje kultury są wciąż potrzebne. Badacze w raporcie zwrócili szczególną uwagą na to, kim są ci, których „nie ma" i co to właściwie znaczy? Jeśli ich „nie ma", to dlaczego? Co robią w tym czasie, gdy nie uczestniczą? Czym w takim razie jest dla nich kultura? Jak ją definiują i jak postrzegają siebie w kontekście pytania o aktywność, praktykowanie czy też właśnie uczestniczenie w kulturze?
Pełen raport w repozytorium IKM

Ostatni z omawianych podczas dyskusji raportów to Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, w którym badacze opisują, między innymi, jak zmienia się to, jakie lektury, filmy czy płyty wybieramy w zależności od tego, gdzie mieszkamy i ile zarabiamy. W raporcie znajdziemy też informacje o tym, co łączy, a co dzieli Polaków w sposobie uczestnictwa w kulturze. Przeczytamy jak kształtują się gusty literackie, muzyczne czy kinowe w zależności od pochodzenia i doświadczeń z wyniesionych z domów rodzinnych oraz jak, w zależności od naszych dochodów, wieku, miejsca zamieszkania czy wykształcenia, spędzamy wakacje, robimy zakupy, jemy...
Pełen raport w repozytorium IKM

Kultura w procesie zmiany, doświadczenia, dorobek i wnioski z gdańskich badań nad kulturą. Dyskusja podczas XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

  • Rozmówcy: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. Tomasz Szlendak, dr Agata Bachórz i dr Krzysztof Stachura
  • Data: 15 września, godz. 17.30-19.30
  • Miejsce: ul. Bażyńskiego 4, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, sala C210 (skrzydło Instytutu Psychologii).

Obserwatorium Kultury stara się uchwycić potencjału gdańskiej kultury, która wykroczyła poza sztywne, instytucjonalne ramy organizacji publicznych, poza podziały na „kulturalne" i „kulturowe", która zaczęła wkraczać na obce jej niegdyś terytoria innych dziedzin życia (nauki, biznesu, animacji, pracy społecznej). Łącząc różne perspektywy badawcze i źródła danych o kulturze, stara się poszerzać spojrzenie na stan kultury w Gdańsku i dostarczamy wiedzy twórcom polityk kulturalnych, praktykom i badaczom kultury, ale też mieszkańcom zainteresowanym życiem kulturalnym miasta.

 

view szablon artykułu