Aktualności

Obowiązki sprawozdawcze z wytwarzania odpadów

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/ belchonock

Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz o obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. nowych rozporządzeniach ministra środowiska.

 

Formularze do pobrania:

1. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi (...) za lata 2012-2014 
2. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości komunalnych osadów ściekowych za lata 2012-2014 

 

1. Informacja:

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 122)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/122/1

2. Ustawa o odpadach:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)

(Załącznik do pobrania na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021 – tekst ujednolicony)

3. Katalog odpadów:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Nowe kody dla niektórych odpadów

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1923/1

4. Ewidencja:

Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. Z 2015 r., poz. 314)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/314/1

5. Wzory dokumentów – ewidencja:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Nowe wzory kart ewidencji i przekazania odpadów

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1973/1

6. Komunalne osady ściekowe:

Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 257)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/257/1

7. Stawki opłat produktowych:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1972/1

8. Szczegółowe stawki opłat produktowych:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1968/1

9. Wzory dokumentów DPO i DPR:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1966/1


Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.).

Zgodnie z 234 ust. 1 ustawy o odpadach utworzenie Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami nastąpi najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach, tj. do 22 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o odpadach informacja o dacie utworzenia Rejestru zostanie ogłoszona przez Ministra Środowiska w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".

Zgodnie z 234 ust. 2 ustawy o odpadach podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do Rejestru są obowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.

Zobacz: tabela – terminy

 

Więcej informacji na stronie:
http://wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/urzad/sprawy/sprawy_do_zalatwienia/sprawy_srodowisko

Oprac. AK

view szablon artykułu