Aktualności

Obcy w Bałtyku, czyli Kawiarnia Naukowa BFN zaprasza

$image_alt

Zbliża się na kolejne spotkanie Kawiarni Naukowej, realizowane w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Tym razem wykład pod tytułem „Gatunki obce w Morzu Bałtyckim – zagrożeniem czy szansą?" wszystkim ciekawym świata przedstawi prof. Anna Szaniawska z Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład odbędzie się w czwartek, 26 marca 2015 r., w Sopocie.
Proces powszechnej globalizacji ma swoje odzwierciedlenie i skutki nie tylko w ekonomii, i gospodarce człowieka, ale powoduje również niespotykane do tej pory zmiany w przyrodzie. W ciągu ostatnich lat obserwuje się masowe, spowodowane działalnością człowieka, przemieszczanie się organizmów wodnych, pojawianie się gatunków obcych w nowym dla nich środowisku. Zawsze pierwsza reakcja jest negatywna, bo pojawił się ktoś „Obcy". Kolejna jest obawą, że jak obcy to na pewno nastąpi inwazja, która zaburzy istniejącą równowagę i zagrozi homeostazie poprzez wpływanie na rodzimą różnorodność gatunkową. Powstały pojęcia „śmieci biologiczne" czy „xenoróżnorodność". Czy rzeczywiście słusznie?

Bałtyk poddany jest silnym działaniom antropogenicznym. Ze względu na swoją krótką historię (około 10 000 lat) i niewielką ilość gatunków jest morzem bardzo sprzyjającym zasiedlaniu przez nowe organizmy. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zasiedliło go ponad 100 nowych gatunków pochodzących głównie z wód przybrzeżnych Ameryki Północnej, rejonu pontokaspijskiego czy wybrzeży Oceanu Indyjskiego. Dostawały się z wodami balastowymi statków, były przywożone w celach hodowlanych czy akwarystycznych. Wszystkie te gatunki charakteryzują się dużą plastycznością fizjologiczną i szerokim zakresem tolerancji w stosunku do czynników środowiskowych. Z reguły są wszystkożernymi eurytopami, odpornymi na zanieczyszczenia. Każdy z tych gatunków może mieć wpływ na funkcjonowanie biocenoz oraz na gatunki rodzime. Szereg gatunków, które w przeszłości zasiedliły Morze Bałtyckie dzisiaj stanowi integralną część jego ekosystemu. Dlatego może zmienić podejście i zadać następujące pytanie: jeżeli są one wszędzie, to może powinniśmy wykorzystać je dla naszych celów?

Anna Szaniawska, prof. dr hab., absolwentka Biologii Morza, z doktoratem i habilitacją z oceanologii na Uniwersytecie Gdańskim. Wieloletni pracownik tej uczelni, obecnie pełniąca funkcję kierownika Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, wcześniej prodziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii ds. studenckich, dyrektor Instytutu Oceanografii UG, prorektor UG ds. kształcenia. Jest twórcą szkoły ekofizjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na podstawowe procesy życiowe bezkręgowców.

Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki

  • Miejsce: Hotel Rezydent, Sopot, Plac Konstytucji 3 Maja 3
  • Czas: czwartek, 26 marca, godz. 18.00
  • Wstęp: bezpłatny

 

Opr. BK

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości