Aktualności

O zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Mężczyzna pokazuje linię wzrostową na wykresie
Fot. ©Depositphotos/sébastien decoret

Agencja Rozwoju Pomorza, koordynator inicjatywy Invest in Pomerania, zaprasza na spotkanie „Invest in Pomerania 2020 – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu", które odbędzie się w czwartek, 8 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

W lipcu 2016 r. Agencja Rozwoju Pomorza podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Invest in Pomerania 2020" z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020, który zakłada m.in.:

  • utworzenie w regionie minimum 3 stref przemysłowych o łącznej powierzchni minimum 70 ha,
  • opracowanie  spójnego systemu zachęt inwestycyjnych,
  • działania promocyjne kierowane do inwestorów z określonych branż.

Wartość projektu wynosi ponad 195 mln zł, z czego ok. 113 mln zł stanowi  dofinansowanie ze środków UE.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania zaplanowane w projekcie, omówione zasady współpracy z samorządami oraz możliwości pozyskania dofinansowania na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Invest in Pomerania 2020

Invest in Pomerania jest inicjatywą, która w poprzednim okresie programowania działała w ramach projektu SPIiIG – System Promocji Inwestycyjnej i Informacji Gospodarczej. Inicjatywę tworzą Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, INVESTGDA oraz Agencja Rozwoju Pomorza, która koordynuje działania inicjatywy.

W efekcie realizacji tego projektu Centrum Obsługi Inwestora działające przy Agencji Rozwoju Pomorza obsłużyło 620 projektów inwestycyjnych, wykonało 1400 różnych usług związanych z przedstawianiem ofert inwestycyjnych, przygotowaniem analiz ekonomiczno-prawnych, kojarzeniem partnerów biznesowych, w tym zorganizowano 199 wizyt inwestorskich. Te działania przełożyły się na zamknięcie z sukcesem 57 projektów, w ramach których inwestorzy zadeklarowali utworzenie 8930 miejsc pracy.

„Invest in Pomerania 2020 – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu"

  • 8 września 2016 r.
  • godz. 11.00 
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
  • Sala Okrągła im. L. Bądkowskiego

Program spotkania „Invest in Pomerania 2020 – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu", Gdańsk, 8 września 2016 r.

 

Logo Invest in Pomerania

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka