Aktualności

O rozwoju gospodarstw rolnych

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/ginasanders

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddział w Starym Polu, zaprasza na konferencję, która odbędzie się 8 października 2015 r. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu. Podczas spotkania zostaną poruszone ważkie tematy dotyczące m.in. nowych zasad obrotu gruntami rolnymi, informacje dotyczące płatności bezpośrednich czy modernizacji gospodarstw rolnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm umowy partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Rolników zainteresowanych zagadnieniami:

  1. Nabór wniosków dz. „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014-2020 już od 19 października do 17 listopada 2015 r. – nowe wymogi i kryteria pomocy
  2. Dz. „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach PROW  2014-2020 –  60 tys. zł dla małego gospodarstwa – planowany nabór na początku 2016 r.
  3. Dz. „Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020 – kolejny nabór planowany na początku 2016 r.
  4. Dz. „Wsparcie na przystępowanie do systemów  jakości" w ramach PROW 2014-2020 – nabór wniosków od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.
  5. Grupy producentów rolnych – zmiany i nowe regulacje,  w tym nadzór ARR nad grupami, wsparcie finansowe
  6. Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – zmiany w obrocie ziemią rolną od 2016 r.

organizatorzy zapraszają na konferencję „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych" .

Opr. BMG

view szablon artykułu