Aktualności

O pomorskim bursztynie

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/gl0ck

Problematyka poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż bursztynu niezmiennie stanowi ważny problem na różnych płaszczyznach, zarówno administracyinoprawnej, jak i gospodarczej. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, 22 czerwca 29015 r., z udziałem marszałka Mieczysława Struka, odbędzie się konferencja poświęcona tym zagadnieniom.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli organizacji rządowych oraz samorządowych z terenu województwa pomorskiego, przedstawicieli branży jubilerskiej i przedsiębiorców wykorzystujących bursztyn w prowadzonej działalności gospodarczej. To okazja do wymiany doświadczeń oraz propozycji w tym zakresie.

Marszałek województwa pomorskiego wraz z wieloma organami administracji rządowej, samorządowej, organami Policji i Straży Granicznej podjął próby zmian legislacyjnych celem uporządkowana tematyki poświęconej m.in. ważnej problematyce poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż bursztynu na terenie województwa pomorskiego.

Planowana konferencja będzie podzielona na dwa panele. Pierwszy – obejmie zagadnienia administracyjnoprawne oraz podsumowanie problematyki poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż bursztynu w ujęciu wieloletnim. Drugi – w formie dyskusji, będzie miejscem do przedstawienia opinii i poglądów przedsiębiorców z branży jubilerskiej.

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

O pomorskim bursztynie
22 czerwca 2015 r., poniedziałek, godz. 10.00
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Sala im. Lecha Badkowskiego

ul. Okopowa 21-27
Gdańsk

Program

godz. 10.00 – 10.15 rejestracja uczestników
przywitanie gości i uczestników
I część konferencji
Problematyka administracyjnoprawna – moderator Michał Kowalski, geolog wojewódzki
Wystąpienia marszałka, geologa woj. RDOŚ, służb mundurowych

II część  konferencji
Okrągły stół przedsiębiorców branży jubilerskiej – moderator – Ewa Rachoń, dyrektor projektu Amberif, MTG SA
Raport o stanie rynku bursztynniczego w latach 2008-2014 – IBnG
1. Sytuacja na rynku zaopatrzenia w surowiec – Michał Kosior, wiceprezes MSB
2. Import z Rosji  i Ukrainy – uwarunkowania i ograniczenia, jakość  surowca
rafiającego na rynek polski – Sylwester Szyłów, właściciel firmy Euroamber
3. Źródła surowca w Polsce, szanse na udokumentowanie nowych złóż, perspektywy powiększenia bazy zasobowej – dr Regina Kramarska, dyrektor PIG          
4. Możliwość i celowość konsolidacji firm sektora poszukiwawczo-wydobywczego – Marcin Buzalski, właściciel firmy Amber
5. Wolna dyskusja

Opr. BMG

 

view szablon artykułu