Aktualności

O kulturze, tożsamości Pomorzan, wolności i edukacji. Nominacje i pierwsze spotkanie Pomorskiej Rady Kultury

Wręczenie przez marszałka Mieczysława Struka nominacji dla przewodniczącego rady Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
Wręczenie przez marszałka Mieczysława Struka nominacji dla przewodniczącego rady Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Relacje centrum – region, subsydiarność, delegowanie zadań, tożsamość Pomorzan i gdańszczan, przekraczanie granic środowiskowych, terytorialnych, społecznych i kulturowych – to tylko część ważnych tematów, które w swoich działaniach uwzględni rada .

 

Pomorska Rada Kultury po raz pierwszy spotkała się 11 kwietnia 2018 r. Zaproszenie marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka do udziału w jej pracach zgodzili się przyjąć przedstawiciele wielu środowisk twórczych, artystów i animatorów kultury z całego województwa. Rada to forum żywej dyskusji o tym, co w pomorskiej kulturze jest ważne, jakie są jej sukcesy i braki.

 

O Pomorskiej Radzie Artystycznej

Radę powołał marszałek województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Jest to gremium opiniotwórczo-doradcze działające przy marszałku w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą działalnością kulturalną w województwie pomorskim. W jej skład wchodzą 24 osoby reprezentujące trójmiejską i pomorską kulturę. Przewodniczącym jest Cezary Obracht-Prondzyński, prezes Instytutu Kaszubskiego, a wiceprzewodniczącą ciała doradczego została zastępca dyrektora Departamentu Kultury UMWP Beata Jaworowska. W jej składzie są przedstawiciele środowisk artystycznych, instytucji kultury, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych. Kadencja trwa trzy lata, a spotkania mają się odbywać w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

Główne zadania

Pomorskiej Rady Kultury jest podejmowanie dialogu i działań na rzecz integracji środowisk działających w sferze kultury, a także doradztwo i pomoc w realizacji działań dążących do rozwoju kultury w regionie. W efekcie zostanie wypracowany skuteczny model współpracy instytucji kulturalnych i środowisk twórczych.

 

Członkowie Pomorskiej Rady Artystycznej

 

 

W radzie zasiadają:

 1. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – przewodniczący Rady, Uniwersytet Gdański, prezes Instytutu Kaszubskiego,
 2. Beata Jaworowska – wiceprzewodnicząca Rady, zastępca dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 3. Adam Bondarenko – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie oraz członek zarządu Stowarzyszenia Pro Kultura,
 4. Sulisława Borowska – Kaszubski Uniwersytet Ludowy,
 5. Leszek Bzdyl – aktor, tancerz, współtwórca Teatru Dada von Bzdülöw,
 6. Anna Czekanowicz-Drążewska – poetka, prozaiczka i tłumaczka, doradca prezydenta Gdańska,
 7. Arkadiusz Hronowski – animator trójmiejskiej sceny muzycznej, przedsiębiorca,
 8. Monika Jastrzębska-Opitz – dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury, członek zarządu Fundacji Kreatywna Edukacja,
 9. Leszek Kopeć – prezes zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej, dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych,
 10. dr Krzysztof Korda - historyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, współredaktor rocznika „Teki Kociewskie",
 11. Jolanta Krawczykiewicz – dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury, aktorka i instruktorka teatralna, pomysłodawczyni Słupskiego Festiwalu Monodramów Sam na Scenie, organizatorka spotkań z kulturą Białorusi, Rosji, Indonezji, Tatarów, Żydów i Romów,
 12. dr Janusz Marszalec – historyk, doktor nauk humanistycznych, autor i współautor wielu wystaw historycznych, były zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej,
 13. Marzenna Mazur – etnolożka, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
 14. Adam Orzechowski – dyrektor Teatru Wybrzeże, pomysłodawca Festiwalu Prapremier oraz Wybrzeża Sztuki,
 15. Elżbieta Pękała – zastępca dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury,
 16. dr hab. Krzysztof Polkowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, artysta malarz, pedagog,
 17. Leszek Sarnowski – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, pomysłodawca, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Prowincja",
 18. prof. dr hab. Maciej Sobczak – rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, artysta skrzypek, pedagog,
 19. dr Anna Sobecka – historyczka sztuki, kuratorka wystaw, zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego,
 20. Piotr Stec – Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych, animator kultury,
 21. Andrzej Stelmasiewicz – prezes Fundacji Wspólnota Gdańska, animator kultury, przedsiębiorca,
 22. Piotr Wyszomirski – redaktor naczelny „Gazety Świętojańskiej", członek zarządu Fundacji Pomysłodalnia,
 23. dr Iwona Zając – malarka, autorka murali w przestrzeni miejskiej, projektów multimedialnych i graficznych, pomysłodawczyni i realizatorka edukacyjnych projektów artystycznych i warsztatów dla młodzieży,
 24. Jarosław Zalesiński – poeta i dziennikarz.

 

 

 

 

view szablon artykułu