Aktualności

Nowy sprzęt dla pomorskiej policji

$image_alt

Samochody dla techników kryminalistyki oraz bezkontaktowe alkomaty otrzymali wczoraj pomorscy policjanci od marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Zakup sprzętu został zrealizowany w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu łączności oraz zakup sprzętu ratowniczego i środków transportu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego".

Zakup sprzętu był możliwy dzięki oszczędnościom, pozyskanym w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia – w czerwcu 2014 roku renegocjowano umowę, umożliwiającą sfinansowanie nowych zadań. W wyniku tych działań 12 listopada marszałek przekazał na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku Wojciecha Sobczaka 95 sztuk bezkontaktowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, 40 sztuk laserowych mierników prędkości, 9 sztuk samochodów dla techników kryminalistyki. 

- Dla nas to kolejny krok, który usprawni pracę policji. Nowy sprzęt znacznie ułatwi analizę danych, ale także poprawi bezpieczeństwo na drogach. – powiedział Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku Wojciech Sobczak. 

Jak podkreślił marszałek województwa Mieczysław Struk, finansowanie działań policji to tylko część działań województwa w tym zakresie - Inwestujemy fundusze europejskie w kompleksowe rozwiązania, które pozwalają nam podnieść system bezpieczeństwa w województwie. Obejmują one nie tylko policję, ale także np. ratownictwo medyczne. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość realizacji projektu wynosi ok. 13 455 650 zł, poziom dofinansowania stanowi 53,27 %, tj. 7 167 698 zł. 


 

view szablon artykułu