Aktualności

Nowi partnerzy Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Do Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, zawartego 2 kwietnia br. przez przedstawicieli najważniejszych interesariuszy systemu ochrony zdrowia w województwie pomorskim, dołączyło pięcioro nowych sygnatariuszy. Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się 24 września. W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Hanna Zych- Cisoń

Porozumienie jako inicjatorzy podpisali: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, dyrektor Oddziału Pomorskiego NFZ Małgorzata Paszkowicz, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego Mirosław Czapla oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych Piotr Popowski. W czwartek do pomorskiego partnerstwa dołączyli: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska.

Model Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej to lepsza szansa dla zdrowia Pomorzan – dzięki unowocześnieniu regionalnego systemu zdrowia i stworzeniu jego konkurencyjności oraz przez wdrożenie pomorskiego modelu realizacji potrzeb zdrowotnych (choroby przewlekłe, otyłość, choroby rzadkie) jako specjalizacji Pomorza. Porozumienie to ma na celu m.in. tworzenie rozwiązań dla kompleksowości i ciągłości opieki na każdym jej etapie, z włączeniem instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

logo

Zintegrowana Opieka Zdrowotna stanowi sprawdzony w wielu światowych ośrodkach,  skoordynowany sposób dostarczania świadczeń zdrowotnych i w razie potrzeby społecznych przez podmiot, bądź sieć podmiotów połączonych strukturalnie i informacyjnie. Zapewnia ona ciągłość opieki w zakresie: promocji zdrowia, prewencji, diagnostyki, terapii, rehabilitacji, opieki paliatywnej z włączeniem instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. 

Projekty opracowywane i realizowane w najbliższych latach, dotyczące kompleksowej i zintegrowanej opieki, wpisują się ściśle w cele określone w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan 2014-2020. Mają szansę otrzymać wsparcie funduszy unijnych.

Nowi partnerzy po podpisaniu porozumienia /Fot. Sławomir Lewandowski

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka