Aktualności

Nowe władze w pomorskich muzeach

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Z początkiem roku nastąpiły zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w dwóch jednostkach kultury Samorządu Województwa Pomorskiego – Muzeum Archeologicznym w Gdańsku oraz Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich.

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich

Teresę Lasową, dotychczasową dyrektor muzeum, która odeszła na emeryturę, zastąpiła na tym stanowisku Katarzyna Kulikowska.

Katarzyna Kulikowska - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunki: Socjologia, a następnie Etnologia); 4 listopada 2014 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (tytuł: „Etnografia muzeum etnograficznego. Przypadek muzeów pomorskich").

W latach 2003-2012 prowadziła zajęcia z zakresu etnologii i antropologii kulturowej dla słuchaczy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, a w latach 2010-2012 – dla studentów I, II i III roku Ochrony dóbr kultury w Sopockiej Szkole Wyższej.

Od 2004 roku do chwili obecnej pracowała w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku (aktualnie na stanowisku kustosza), od 2 stycznia 2015 roku objęła stanowisko dyrektora Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich. 

Posiada znaczący dorobek naukowy (autorka kilkunastu artykułów naukowych – również takich, które dotyczą stanu współczesnych muzeów etnograficznych – oraz współautorka trzech naukowych publikacji zbiorowych). Jest wiceprezesem Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członkiem zarządu Sekcji Muzeologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2013 r. bierze udział w projekcie badawczym  Niematerialne Dziedzictwo Pomorza Wschodniego. Uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Nowym dyrektorem MAG została Ewa Trawicka. Od 1991 roku tę funkcję sprawował Henryk Paner, który obecnie zajmuje się organizacją Oddziału Afrykanistycznego.

Ewa Trawicka – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1997 roku uzyskała tytuł magistra archeologa (specjalizacja: archeologia podwodna). Z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku związana jest od 2001 roku (w latach 2001-2007 wykonywała prace zlecone na rzecz Muzeum). Od 2007 roku jest kierownikiem Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew" – oddziału MAG. Dorobek zawodowy Ewy Trawickiej obejmuje liczne wystąpienia na konferencjach naukowych, wykłady i konsultacje naukowe, a także publikacje. Jako kurator, autor scenariusza i koncepcji plastycznej zorganizowała szereg wystaw, w tym m.in. wystawy stałe w Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew" – „Miasto pod miastem", skansen archeologiczny „Uliczka Hanzeatycka", „Gdańsk w świecie Hanzy", „Wyspa Spichrzów w Gdańsku"; stworzyła także wystawę stałą w Piwnicy Romańskiej.

Opracowana przez Ewę Trawicką Koncepcja Programowo-Organizacyjna Muzeum Archeologicznego w Gdańsku wśród priorytetowych celów na lata 2015-2020 zawiera zakrojoną na szeroką skalę akcję marketingową, która wykreuje nowy wizerunek Muzeum, zmianę struktury organizacyjnej, której efektem będzie powstanie zespołu zdolnego do realizacji ambitnych projektów wystawienniczych, edukacyjnych, wydawniczych i naukowych oraz pozyskanie środków i stworzenie nowoczesnych wystaw stałych w gmachu głównym i nowych oddziałach – Afrykanistycznym oraz w Gniewie.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka