Aktualności

Nowe technologie i przewaga konkurencyjna

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/nmedia

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, 13 maja 2015 r. odbędzie się spotkanie z cyklu „Rewolucje MŚP: Nowe technologie jako źródło przewagi konkurencyjnej". Organizatorem cyklu sześciu spotkań w regionach jest dziennik „Rzeczpospolita".

W nowej gospodarce każda chcąca przetrwać na rynku firma musi inwestować w nowoczesne technologie. Ich zastosowanie w przedsiębiorstwie daje szanse lepszego wykorzystania potencjału oraz realizacji założonych celów. Jak sprostać wyzwaniom na konkurencyjnym rynku i nie dać się wyprzedzić firmom, które świadczą te same usługi w nowym modelu biznesowym? W jaki sposób współpracować z uczelniami wyższymi przy wdrażaniu nowych technologii? Na te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy konferencji organizowanych w największych miastach Polski w pierwszej połowie 2015 r.

Adresatami projektu są:

  • właściciele i kadra zarządzającą małych i średnich przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorcy, którzy z sukcesem wykorzystują potencjał nowych technologii w swoich firmach,
  • naukowcy, którzy realizują lub też chcą realizować projekty z biznesem,
  • przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, których zaangażowanie pozytywnie wspiera rozwój innowacyjności  polskiej gospodarki.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wyłącznie po potwierdzeniu uczestnictwa przez organizatorów.

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

Rewolucje MŚP: Nowe technologie jako źródło przewagi konkurencyjnej
13 maja 2015 r., środa, pocz. o godz. 10.00
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
aleja Zwycięstwa 96/98
Gdynia

Zobacz:

Więcej:

Patronat honorowy marszałka województwa pomorskiego 

  • Wnioskodawca: dziennik Rzeczpospolita
  • Departament wskazany do realizacji: Departament Rozwoju Gospodarczego, tel. 58 32 68 300

Program

10.00

Otwarcie konferencji

10.15

Strategie: Jak nowe technologie mogą przebudować modele biznesowe MŚP i pomóc w sukcesie rynkowym?

Prof. Piotr Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa

10.45

Nauka i biznes: Co nauka może wnieść do biznesu? Co biznes może wnieść do nauki?

 

prof. Piotr Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa

Ewa Rutczyńska-Jamróz, starszy menedżer, Innovation Consulting, Deloitte

Łukasz Rumowski, dyrektor Działu Rozwoju Produktu, dyrektor IT, Arcus

Wojciech Życzyński, dyrektor segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, Microsoft
 

Panel dyskusyjny poprowadzi Artur Osiecki, redaktor „Rzeczpospolitej"

 

11.35

Ewolucje w MŚP: Jak zapewnić firmie wzrost dzięki nowym technologiom?

Potrzeby i nowe modele biznesowe firm MŚP

Nowoczesny styl pracy: mobilność, efektywność i bezpieczeństwo

Przykłady dynamicznych firm efektywnie wykorzystujących nowe technologie

Wojciech Życzyński, dyrektor segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, Microsoft

 

12.00

Przerwa na kawę

 

 

Rewolucje w MŚP – studium przypadku

 

 12.15

Otwarte innowacje szansą przyspieszonego rozwoju MŚP
Ewa Rutczyńska-Jamróz, starszy menedżer, Innovation Consulting, Deloitte

 

12.35

Nowoczesne technologie a optymalizacja kosztów w firmie

Łukasz Rumowski, dyrektor Działu Rozwoju Produktu, dyrektor IT

 

12.55

Możliwości i sposoby finansowania rozwoju technologii

Katarzyna Berbeć, menedżer w Zespole R&D and Government Incentives, Deloitte

 

13.20

Lunch
 

 

 

Opr. BMG

view szablon artykułu