Aktualności

Nowe szanse na pracę dla bezrobotnych

$image_alt
Fot. Magdalena Ledwoń

Bezrobotni mieszkańcy zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w Chojnicach, Człuchowie, Sztumie i Słupsku otrzymają pomoc w skutecznym znalezieniu pracy. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, 20 marca 2015 r. podpisał umowę na realizację działań aktywizacyjnych z prezesem zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska.

Bogate doświadczenie słupskiej agencji zatrudnienia, zaproponowana cena usługi, a przede wszystkim przedstawiona koncepcja realizacji zamówienia – w szczególności  pomysł na współpracę z osobami bezrobotnymi i pracodawcami – zostały najwyżej ocenione przez komisję przetargową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Oferta Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wygrała z trzema innymi propozycjami. W realizacji zadań przybliżających mieszkańców do podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia agencja zatrudnienia będzie współpracować z powiatowymi urzędami pracy w Chojnicach, Człuchowie, Sztumie oraz Słupsku.

Agencja zajmować się będzie osobami bezrobotnymi, dla których ustalono II i III profil pomocy, czyli takimi, którym brakuje kwalifikacji i wymagają wsparcia oraz Podpisanie umowy. Fot. Magdalena Ledwoń potrzebują odpowiedniej motywacji do podjęcia pracy. Agencja będzie diagnozować indywidualne potrzeby osób bezrobotnych, będzie ich wspierać w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomagać w aktywnym poszukiwaniu pracy bądź organizowaniu szkoleń zapewniających pozyskanie umiejętności zawodowych poszukiwanych aktualnie na rynku. Uczestników do programu kierować będą powiatowe urzędy pracy.


Na zdjęciu dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, marszałek województwa Mieczysław Struk,
prezes Zarządu PARR S.A. Mirosław Kamiński oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku 
Tadeusz Adamejtis, w trakcie podpisania umowy./ Fot. ML

Możliwość skorzystania z pomocy agencji zatrudnienia w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych daje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a zastosowanie w praktyce modelu współpracy publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia ma przyczynić się do wypracowania narzędzi pomocnych osobom długotrwale bezrobotnym w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Chociaż nie jest to zadanie obligatoryjne i dotychczas tylko część samorządów w kraju podjęła to wyzwanie, samorząd województwa pomorskiego widząc korzyści wprowadzenia takiego rozwiązania na regionalnym rynku pracy zdecydował się na współpracę agencji zatrudnienia i urzędów pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Pomorza dodatkowe środki z Funduszu Pracy. Na  ten cel samorząd przeznaczył  11,3 mln zł. Rezultatem współpracy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska i czterech urzędów pracy ma być wzrost zatrudnienia na pomorskim rynku pracy.

Wszystkie informacje dotyczące przetargu na wybór agencji zatrudnienia znajdują się na stronie www.wup.gdansk.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej.

view szablon artykułu