Aktualności

Nowe szanse na pracę dla 1300 bezrobotnych z Pomorza

Podpisanie umowy dotyczącej aktywizacji bezrobotnych. Fot. Sławomir Lewandowski
Uroczystość podpisania umowy. Fot. Sławomir Lewandowski

1300 bezrobotnych Pomorzan, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Bytowie, Nowym Dworze Gd., Malborku, Starogardzie Gd. i Wejherowie, otrzyma pomoc w znalezieniu pracy. 7 listopada 2016 r. marszałek Mieczysław Struk podpisał z Mirosławem Kamińskim, prezesem Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska oraz starostami umowy na realizację działań aktywizacyjnych.

Bogate doświadczenie słupskiej agencji zatrudnienia i przede wszystkim przedstawiona koncepcja realizacji zamówienia – w szczególności  pomysł na współpracę z osobami bezrobotnymi i pracodawcami – zostały najwyżej ocenione przez komisję przetargową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W realizacji zadań przybliżających mieszkańców do podjęcia oraz utrzymania pracy agencja zatrudnienia będzie współpracować z powiatowymi urzędami pracy.

Agencja zajmować się będzie osobami długotrwale bezrobotnymi, takimi, którym brakuje kwalifikacji i wymagają wsparcia oraz potrzebują odpowiedniej motywacji do podjęcia pracy. Zostaną zdiagnozowane indywidualne potrzeby osób bezrobotnych, otrzymają oni  wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Agencja pomoże także w aktywnym poszukiwaniu pracy bądź organizowaniu szkoleń zapewniających pozyskanie umiejętności zawodowych poszukiwanych aktualnie na rynku. Do programu uczestników kierować będą powiatowe urzędy pracy.

- Zlecenie przez samorząd województwa usług aktywizacyjnych pozwala skutecznie reagować na problemy pojawiające się na regionalnym rynku pracy – mówi marszałek Mieczysław Struk.  – Chcemy, by bezrobotni mieszkańcy Pomorza podjęli i utrzymali jak najdłużej odpowiednią pracę lub działalność gospodarczą. Cieszy nas to, że województwo pomorskie wedle danych z monitoringu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest liderem na tle innych regionów we wdrażaniu tego instrumentu, osiągając najwyższy wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej.

Możliwość skorzystania z pomocy agencji zatrudnienia w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych daje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zastosowanie w praktyce modelu współpracy publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia ma przyczynić się do wypracowania narzędzi pomocnych osobom długotrwale bezrobotnym w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia.

Marszałek województwa pomorskiego uzyskał na ten cel  15 mln zł z Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (środki z Funduszu Pracy). Rezultatem współdziałania Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska i czterech urzędów pracy ma być wzrost zatrudnienia.

To kontynuacja inicjatywy samorządu województwa pomorskiego, który realizował już to zadanie od marca 2015 do kwietnia 2016 r. W ramach pierwszego kontraktu, na realizację którego przeznaczono 11 mln zł, objęto wsparciem  grupę 1000 osób długotrwale bezrobotnych z powiatów chojnickiego, człuchowskiego, słupskiego i sztumskiego. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapewniła dotychczas zatrudnienie ponad połowie (ok. 60 procent) uczestnikom skierowanym przez powiatowe urzędy pracy.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka