Aktualności

Nowe inwestycje unijne w gminie Choczewo i powiecie gdańskim

$image_alt

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali dwie umowy o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Dzięki unijnemu wsparciu uda się zbudować kanalizację sanitarną na odcinku Kurowo-Przebendowo, a także sieć szerokopasmową obejmującą swoim zasięgiem gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie.

Projekt dot. budowy kanalizacji na terenie gminy Choczewo o wartości 1,36 mln zł otrzyma unijne dofinansowanie o wartości 918 tysięcy złotych i będzie realizowany od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r. Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej o długości 2,44 km (grawitacyjna - 1,37 km, tłoczna - 1,07 km) wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o długości 0,22 km i przepompownią ścieków. Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej w aspekcie gospodarki ściekowej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi wytwarzanymi na terenie gminy. W wyniku realizacji projektu, w 2015 r. zostanie podłączonych 250 odbiorców usług. 

Projekt pn. „Wschodnio – pomorska sieć szerokopasmowa - budowa infrastruktury światłowodowej obejmującej zasięgiem gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie" będzie realizowany od kwietnia 2014 roku do czerwca 2015 roku. Jego wartość wynosi 8,4 mln zł, zaś unijne dofinansowanie – 3,95 mln zł. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa w części powiatu gdańskiego infrastruktury światłowodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Swoim zasięgiem projekt obejmie część powiatu gdańskiego. 

Fot. Sławomir Lewandowski- Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych w sferze gospodarczej i społecznej na terenie tych trzech gmin – mówił Arkadiusz Binder, Prezes Zarządu BIALL-NET Sp. z o.o., firmy, która będzie realizować projekt. - W ramach projektu wybudowane zostanie 52,50 km sieci Internetu szerokopasmowego, a dostęp do niego uzyska 1000 osób, również na na obszarach wiejskich. 

Projekt realizowany na terenie 3 gmin powiatu gdańskiego: Przywidz, Trąbki Wielkie oraz Kolbudy w 16 miejscowościach: Otomin, Kolbudy, Babidół, Pręgowo, Domachowo, Zaskoczyn, Czerniewo, Graniczna Wieś, Cząstkowo, Błotnia, Miłowo, Gromadzin, Huta Górna, Marszewska Góra, Jodłowno, Czapielsk, w tym w 9 preferowanych miejscowościach wiejskich tzw. „białe plamy". 

- Cieszę się, że udało się podpisać kolejną 4 już umowę w ramach RPO, której celem jest tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprzez rozbudowę i rozwój infrastruktury teleinformatycznej – mówił marszałek Mieczysław Struk. - W wyniku realizacji ww. projektów z zakresu budowy sieci Internetu szerokopasmowego w naszym regionie, łączna długość wybudowanej i przebudowanej sieci wyniesie blisko 2200 km, a dostęp do Internetu uzyska ok. 124 tysiące mieszkańców Pomorza. 

 

Małgorzata Pisarewicz 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka