Aktualności

Nowe ekologiczne źródła pozyskiwania energii. Porozumienie sześciu województw

Sygnatariusze listu intencyjnego z Europejską Platformą Technologiczną Budownictwa
Sygnatariusze listu intencyjnego z Europejską Platformą Technologiczną Budownictwa. Mat. prasowy

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Biogospodarki 2017 w Łodzi podpisali list intencyjny z Europejską Platformą Technologiczną Budownictwa. Inicjatywa ma przyczynić się do wzrostu zaangażowania jednostek naukowych i firm z Polski w konkursach ogłaszanych w ramach programu Komisji Europejskiej – Energy Efficient Buildings. Sygnatariusze, wśród których jest również województwo pomorskie, zadeklarowali podjęcie działań w kierunku stworzenia synergii i współpracy na rzecz rozwoju „dodatnich energetycznie" zrównoważonych miast i społeczności.

 

„Dodatnia energetyka" to wszelkiego rodzaju działania, których celem jest tworzenie nowych ekologicznych źródeł pozyskiwania energii. Wytworzona w ten sposób tzw. zielona energia nie tylko zasilałaby gospodarstwa domowe, ale jej nadwyżki byłyby oddawane do ogólnej sieci energetycznej.

 

Ekologiczne regionalne specjalizacje

List intencyjny podpisali przedstawiciele województw: łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Województwa te, w ramach swoich regionalnych specjalizacji, stawiają na ekologiczne rozwiązania, które w jak najmniejszym stopniu oddziałują na środowisko.

– Wymiana doświadczeń i współpraca jest dla nas istotna przede wszystkim ze względu na dalszy rozwój Inteligentnej Specjalizacji Pomorza pod nazwą „Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie" – mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Przypomnijmy: województwo pomorskie jest zaangażowane w inicjatywę Polskie Konsorcjum Bioregionów, koordynowaną przez województwo łódzkie od 2011 r. W ramach działań Konsorcjum w 2016 r. utworzona została platforma współpracy Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy, zwana także Platformą Bioregionów. Zadaniem przedsięwzięcia jest rozwijanie w sposób skoordynowany biogospodarki z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz doświadczeń innych regionów.

view szablon artykułu