Aktualności

Nowa jakość w promocji regionu

$image_alt

Nową strategię promocji regionu wraz z nowym znakiem, mającym stanowić podstawę dla promocji gospodarczej, zarówno w kraju jak i za granicą, zaprezentowano podczas konferencji, która odbyła się 15 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Podstawową ideą przedstawionej strategii promocji regionu jest potrzeba budowania marki terytorialnej. Budowa wizerunku Pomorskiego jest zadaniem kompleksowym, znacznie trudniejszym niż budowanie marki produktowej, usługowej, marki korporacyjnej czy choćby marki miasta. Obejmuje szereg bardzo zróżnicowanych aspektów i dziedzin życia związanych z danym regionem, odnosi się do historii, kultury, stylu życia i mentalności mieszkańców, gospodarki i biznesu, turystki, specyfiki architektonicznej i atrakcyjności miejscowości, a także aspektów związanych z naturą, krajobrazem oraz klimatem.

Historia powstania znaku promocyjnego

- Strategicznym wyzwaniem dla stworzenia marki regionalnej jest znalezienie jednego, spójnego i wyróżniającego województwo pomorskie przesłania, które powinno się dać łatwo utrwalić w pamięci potencjalnych odbiorców i zachęcić ich do zainteresowania danym regionem w kontekście swoich potrzeb (turystycznych, biznesowych, edukacyjnych, itd.) – mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Województwo pomorskie charakteryzuje się ponadprzeciętną ilością atrybutów wskazujących na wysoki poziom życia w regionie. Do najważniejszych zaliczono: atrakcyjne, nadmorskie położenie, walory przyrodnicze, złożoną historię z duchem wolności w tle, dynamiczną, zdywersyfikowaną gospodarkę, najatrakcyjniejsze walory turystyczne, najlepsze warunki do życia, czy najbardziej zadowolone z życia społeczeństwo w Polsce. Dlatego też kluczowym przesłaniem dla regionu została „pełnia życia", umożliwiająca spełnienie potrzeby samorealizacji,  życia w harmonii, pokonywania barier, zachowania równowagi między pracą, karierą a czasem wolnym dla na realizację pasji i zainteresowań, dążenie do podniesienia jakości życia, rozwoju zawodowego i osobistego. 

- Dla zwizualizowania tego przesłania powstał znak promocyjny, dla którego inspiracją było szukanie uniwersalnych, prostych skojarzeń i symboli związanych z atrakcyjnością, radością życia, energią, czyli wartościami reprezentującymi Pomorskie. Tak narodził się wyjątkowy, o malarskich charakterze, znak
„! Pomorskie"
– dodaje Ryszard Świlski.

Jego autorem jest jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych w kraju artystów grafików – Andrzej Pągowski.

Oprac. AK

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka