Aktualności

Nie wyrzucaj baterii do kosza!

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Gudella

W październiku 2015 r. odbędzie się kolejna edycja objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych w Gdańsku. Również Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki przypomina o prawidłowym postępowaniu z takimi odpadami.

 

Nieodpłatnie w ramach objazdowej zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • termometry, lampy rtęciowe, świetlówki,
 • środki ochrony roślin i ich opakowania,
 • rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne,
 • farby, lakiery oraz opakowania po nich,
 • smary, środki do konserwacji drewna i metali,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki,
 • przepracowane oleje.

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • azbest,
 • papa,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 • odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania,
 • odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Każdy mieszkaniec Gdańska może również samodzielnie dostarczyć selektywnie zbierane odpady do PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), który znajduje się na terenie Zakładu Utylizacyjnego przy ul. Jabłoniowej 55.

Szczegółowe informacje o zasadach działania PSZOK znajdują się na stronie:
http://www.zut.com.pl/zut/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=102

► Zobacz harmonogram

Mieszkańcy gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Kosakowo, Szemud, Wejherowo, (miasto), Wejherowo (gmina wiejska) mogą również pozbyć się odpadów niebezpiecznych podczas objazdowej zbiórki odpadów, organizowanej przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki.
Szczegółowy harmonogram na stronie KZG:
http://kzg.pl/index.php/gospodarka_odpadami,post_z_poszczegol_rodz_odpad,objazd_zbior_odpad_niebez

Odpady niebezpieczne mieszkańcy tych gmin mogą także dostarczyć do stacjonarnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych, których wykaz poniżej:
http://kzg.pl/index.php/gospodarka_odpadami,post_z_poszczegol_rodz_odpad,pkt_zbior_odpad_niebezp

Oprac. AK

view szablon artykułu