Aktualności

Nie jesteś kustoszem, ale możesz zaopiekować się zabytkami. Zgłoś się do programu dla wolontariuszy

Uczestnicy projektu
Uczestnicy projektu "Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy" na zajęciach w puckiej farze. Fot. Jan P. Dettlaff

Interesujesz się historią regionu i zabytkami? Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął drugi nabór wniosków do programu Wolontariat dla dziedzictwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 31 marca 2017 r.

 

Głównym celem programu jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i zachęcanie lokalnych społeczności, zwłaszcza młodych osób, do aktywnego udziału w ochronie zabytków. Program zakłada także wsparcie w budowaniu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami i służbami konserwatorskimi.

Projekty będą realizowane w formie obozów dla wolontariuszy. – Planowane zadania obejmować mogą m.in. prace porządkowe, udział w pracach konserwatorskich, pomoc przy badaniach architektonicznych i archeologicznych oraz dokumentowanie zabytków – zaznacza Tomasz Błyskosz, kierownik Oddziału Terenowego w Gdańsku Narodowego Instytut Dziedzictwa.

 

„Chronimy Dom Pomorski"

Działania na rzecz wolontariatu dla zabytków cieszą się w naszym regionie sporym zainteresowaniem. Na przykład w 2016 r. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalistów zorganizowało specjalny projekt „Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy Dom Pomorski". W czasie wakacji 14 młodych mieszkańców północnych Kaszub dokumentowało domy w dawnych siedliskach gburskich i rybackich. Najmłodszy uczestnik projektu miał 12 lat. Zajęcia odbywały się pod okiem historyka sztuki i zawodowego fotografika. Dotyczyły m.in. ochrony zabytków, zasad ich inwentaryzacji i profesjonalnego robienia zdjęć. Młodzież po zakończonym obozie - już jako wolontariusze - samodzielnie fotografowała historyczne obiekty na terenie powiatu puckiego. W efekcie ich prac powstał folder i zorganizowano wystawę. Projekt podsumowano konferencją z udziałem pracowników administracji lokalnej.

– Praca z wolontariuszem to inwestycja w przyszłość – mówi Danuta Dettlaff, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka. – Wolontariat daje szanse rozwoju osobowego, ale wolontariuszowi trzeba poświęcić czas i uwagę, dać mu przestrzeń do uczenia się i rozwoju. Zapewniliśmy zatem młodzieży wiedzę merytoryczną na najwyższym poziomie, właściwą opiekę pedagogiczną, ale także zajęcia integracyjne. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom coraz więcej osób będzie chciało uczestniczyć w podobnych projektach.

 

Program Wolontariat dla dziedzictwa jest jednym z działań Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
view szablon artykułu