Aktualności

Narzędziowa ewolucja w Muzeum Archeologicznym

$image_alt
Fot. mat. promocyjne

Jakich narzędzi używali nasi przodkowie, a jakich używamy dziś? Jak zmieniały się ich wygląd i materiał, z którego były wykonywane od epoki kamienia do czasów współczesnych? Czy istnieją ponadczasowe rozwiązania stosowane do dziś, a wymyślone jeszcze w starożytności? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na prezentacji w gdańskim Muzeum Archeologicznym, „Homo faber, czyli narzędzia dawniej i dziś", która potrwa od 3 lipca do 4 listopada 2015 r.

Wystawa „Homo faber, czyli narzędzia dawniej i dziś" ukazuje przemiany jakie zachodziły w zakresie materiału, konstrukcji i formy najpopularniejszych narzędzi ręcznych od początków rodzaju ludzkiego po czasy współczesne. Zasadniczą częścią ekspozycji jest prezentacja ponad 300 narzędzi używanych przez człowieka w epoce kamienia, w epoce brązu, a następnie w kolejnych okresach epoki żelaza, która trwa do dnia dzisiejszego. Eksponaty podzielono na 11 grup: siekiery, kilofy, młotki, nożyce, noże, osełki, piły, wiertarki, dłuta, strugi (heble) oraz szydła.

Oprócz zabytków archeologicznych, pochodzących głównie ze zbiorów Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu i Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, na wystawie zgromadzono obiekty etnograficzne udostępnione przez Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach oraz prywatnych kolekcjonerów.

Ekspozycja przybliża również zagadnienia wytwarzania narzędzi, a także ich użytkowania, zwłaszcza w pradziejach. Służą temu stanowiska do samodzielnej obróbki drewna, kości i skóry za pomocą kopii narzędzi krzemiennych, a zatem czynności niedostępnych w normalnej praktyce. „Niecodziennym" warsztatom towarzyszą przygotowane specjalnie na potrzeby wystawy filmy edukacyjno-instruktażowe pokazujące sposoby wytwarzania i wykorzystania narzędzi z surowca kościanego i krzemiennego zrekonstruowane na podstawie znalezisk archeologicznych i badań doświadczalnych.

Wystawa „Homo Faber, czyli narzędzia dawniej i dziś"

  • Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Dom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26
  • Czas: 3 lipca– 4 listopada roku; wernisaż: 3 lipca 2015, godz. 13:00
  • Wstęp na wystawę w cenie biletu uprawniającego do zwiedzania Muzeum.

 

Oprac. BK

 

 

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości

Aktualności