Aktualności

Najzdolniejsi uczniowie z Pomorza

$image_alt
Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Podczas dzisiejszej konferencji, organizowanej w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego", najzdolniejsi stypendyści roku szkolnego 2013/2014 otrzymali wyróżnienia z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

Program pomocy stypendialnej, promujący młode pomorskie talenty, trwa od siedmiu lat. Dzięki zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W ramach tego projektu aż 400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Pomorza, uzdolnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, otrzymało wsparcie finansowe, w wysokości 300 zł miesięcznie.

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Główną ideą projektu jest m.in. wzmocnienie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi oraz ukierunkowanie ich na rozwój kluczowych zdolności przydatnych w przyszłej pracy.

- Bardzo ważne jest to, aby stworzyć młodym ludziom równe szanse rozwoju – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Szczególnie potrzebują tego osoby, które napotykają na różne bariery, o charakterze środowiskowym, ekonomicznym czy geograficznym,  uniemożliwiające rozwijanie ich zdolności.

W trakcie konferencji przyznane zostały wyróżnienia stypendystom roku szkolnego 2013/2014, którzy przy wsparciu szkoły, nauczyciela-opiekuna i rodziców osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wykazali się największymi osiągnięciami w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Konferencja organizowana jest przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Magdalena Ledwoń
Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

view szablon artykułu