Aktualności

Najpiękniejsza pomorska wieś jest w Mściszewicach

$image_alt

Marszałek Mieczysław Struk, 3 listopada 2014 r. w Gdańsku wręczył nagrody laureatom konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014 – sołtysom najpiękniejszych pomorskich wsi i właścicielom wyróżniających się gospodarstw. To była już 21. edycja konkursu realizowanego w kategoriach Wieś i Zagroda w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Do konkursu, który trwał od 15 maja do 15 września 2014 r., zgłoszono 140 wsi oraz 337 zagród z 15 powiatów (powiat sztumski nie przystąpił do konkursu, zaś lęborski i słupski wytypowały wyłącznie zagrody).

Marszałek Mieczysław Struk wręczył laureatom tegorocznej edycji tytuły oraz nagrody o łącznej wartości blisko 100 tys. złotych ufundowane przez samorząd województwa pomorskiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku, Związek Gmin Pomorskich, Pomorską Izbę Rolniczą i Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 
Uroczystość uhonorowania laureatów uświetniły występy Koła Gospodyń Wiejskich z Mściszewic, chóru dziecięcego z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mściszewicach oraz orkiestry z Mściszewic. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego zapewnił dla uczestników poczęstunek przygotowany z tradycyjnych potraw i produktów lokalnych.
 

Chór dziecięcy z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mściszewicach. Fot. Sławomir Lewandowski

 
Główną ideą konkursu Piękna Wieś Pomorska jest poprawa estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród oraz wyróżnienie tych mieszkańców Pomorza, którzy wykazują się szczególną gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego. Działania o takim charakterze służą wzmacnianiu atrakcyjności i konkurencyjności naszego regionu.
 
W skład komisji konkursowej Piękna Wieś Pomorska 2014 weszli:
  • 2 przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego,
  • przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
  • przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej,
  • przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich,
  • 2 przedstawiciele szkół wyższych (Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni).
 
W oparciu o Uchwałę nr 355/342/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z 8 kwietnia 2014 r., na podstawie zgłoszonej dokumentacji oraz oceny terenowej w dniach 20.08-22.08.2014 i w dniach 25-26.08.2014 r. komisja konkursowa na posiedzeniu, 1 października 2014 r. dokonała wyboru następujących laureatów Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014 w kategoriach Wieś i Zagroda:
 
 Wieś
miejsce
wieś
gmina
powiat
I miejsce
MŚCISZEWICE
SULĘCZYNO
kartuski
II miejsce
LALKOWY
SMĘTOWO GRANICZNE
starogardzki
III miejsce
REKOWO
BYTÓW
bytowski
wyróżnienie
KOSZWAŁY
CEDRY WIELKIE
gdański
wyróżnienie
MIĘDZYBÓRZ
RZECZENICA
człuchowski
wyróżnienie
LASOWICE WIELKIE
MALBORK
malborski
 

Fot. Sławomir Lewandowski

 
 Zagroda
miejsce
imię i nazwisko właścicieli
wieś
gmina
powiat
I miejsce
Bystron Izabela i Janusz
Sławki
Somonino
kartuski
II miejsce
Chamir-Gliszczyńscy Dorota i Paweł
Nowy Barkoczyn
Nowa Karczma
kościerski
III miejsce
Antonowicz Ireneusz
Marynowy
Nowy Dwór Gdański
nowodworski
wyróżnienie
Tebinki Maria i Józef
Parszkowo
Krokowa
pucki
wyróżnienie
Jarmoch Celina i Andrzej
Ogorzeliny
Chojnice
chojnicki
wyróżnienie
Hoppe Janina i Edward
Leśno
Szemud
wejherowski
 

Fot. Sławomir Lewandowski

 
 
 
Uzasadnienie wyboru laureatów konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014:
Przy ocenie wsi i zagród członkowie komisji konkursowych uwzględniali ogólny wygląd, ład i porządek, wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska, ochronę i pielęgnację dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, a także zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojej miejscowości, przedsiębiorczość liderów wiejskich i jedność we współdziałaniu. Wymienieni laureaci spełniają kryteria określone w regulaminie oraz uzyskali najwyższą ocenę członków komisji konkursowej.
 
Organizatorami konkursu są: samorząd województwa pomorskiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku – jednostka samorządu województwa pomorskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio Gdańsk, TVP Gdańsk, Dziennik Bałtycki i portal internetowy województwa pomorskiego Wrota Pomorza.
 
 
Tekst: Małgorzata Pisarewicz
 Fotografie: Sławomir Lewandowski
view szablon artykułu