Aktualności

Najlepsza pomorska przestrzeń publiczna – w Chojnicach

$image_alt

Marszałek województwa Mieczysław Struk ogłosił wyniki ósmej edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2013". W tym roku nagrodę główną przyznano Chojnicom – za zagospodarowanie Parku 1000-lecia.

Uroczystość dekoracji laureata odbyła się w piątek, 22 listopada, podczas kongresu Smart Metropolia w Gdańsku.
 
– Jakość przestrzeni publicznej decyduje o tym, czy daną miejscowość uważamy za atrakcyjne miejsce do zamieszkania, wypoczynku bądź prowadzenia działalności gospodarczej. Wpływa też na kształtowanie się relacji międzyludzkich, dlatego właśnie podnoszenie jakości przestrzeni publicznej jest jednym z podstawowych działań podejmowanych w ramach programów rewitalizacji – podkreśla marszałek Mieczysław Struk.
 
W konkursie wzięły udział przedsięwzięcia ukończone między 1 stycznia 2011 roku a 31 grudnia 2012 roku. Komisji konkursowej przedstawiono 30 kandydatur. Jury zgodnie przyznało nagrodę główną za zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach.
 
Park zajmuje powierzchnię ok. 16 ha blisko centrum miasta. Zanim rozpoczęto jego rewitalizację, był to obszar zdegradowany. Modernizację podzielono na etapy. W pierwszym powstały dwa nowe zbiorniki retencyjne, przebudowano istniejący, powstały dwa kanały łączące zbiorniki oraz układ rowów melioracyjnych, trzy mosty, pięć kładek, stacja pomp, komora wlotu z mechaniczną kratą samoczyszczącą, trzy zestawy urządzeń oczyszczających, urządzenie napowietrzające oraz budowle melioracyjne. Drugi etap modernizacji objął m.in. stworzenie ogrodu botanicznego z wielobarwną szatą roślinną. Powstała także mała architektura (stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, altany, pergole, oznakowanie poziome, tarasy widokowe o konstrukcji drewnianej z pomostami pływającymi), równikowy zegar i kalendarz słoneczny, ławka wraz z pomnikiem Juliana Rydzkowskiego (inicjatora założenia parku), zdroje, instalacja drenażowa i kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, instalacja napowietrzania oraz rekultywacji wody. Efektem realizacji inwestycji było również zbudowanie zadaszonego audytorium do prelekcji edukacyjnych z telebimem, placów zabaw dla dzieci, zestawu urządzeń do gier typu szachy, tenis stołowy, ping-pong, oświetlenie i parking. Główne wejście do parku przedstawia wizerunki znaków zodiaku, podświetlonych wieczorową porą. Odnowiono pomnik Mikołaja Kopernika oraz pomnik Zakończenia Wojny Trzynastoletniej. Ponadto wybudowany został w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Chojnicach ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż alei Brzozowej. Park ma także oddziaływanie ekologiczne, ponieważ na jego obszarze znajduje się 70 paneli fotowoltaicznych o mocy 8,4 kW. Energia elektryczna wyprodukowana ze słonecznej zasila oświetlenie parku oraz instalację monitoringu. W chojnickim parku znajduje się 116 punktów oświetlenia LED oraz 18 kamer.
 
Z uzasadnienia komisji konkursowej
Nagrodę przyznano za:
– nadanie nowej jakości obszarowi bardzo istotnemu z punktu widzenia mieszkańców miasta oraz silnie oddziałującego na jego strukturę przestrzenną
– umiejętne połączenie zróżnicowanego spektrum funkcji – m.in. ochrony przeciwpowodziowej, pleneru rzeźbiarskiego, terenów rekreacyjnych
– przemyślany układ kompozycyjny i wysokie walory estetyczne
– przekształcenie stanu istniejącego z dużą kulturą w stosunku do istniejących cennych elementów przyrodniczych.
 
Ponadto komisja konkursowa przyznała pięć wyróżnień – I i II stopnia.
 
Wyróżnienia I stopnia:
– budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie
– rewaloryzacja parku miejskiego w Dzierzgoniu – Wzgórze Zamkowe wraz z otoczeniem
 
Wyróżnienia II stopnia:
– zagospodarowanie parku wiejskiego, chodników, parkingów, urządzenie placu zabaw i zagospodarowanie skwerów w Lipuszu
– zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu
– „Kraina czystych jezior i rzek" – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica
 
Zarząd Województwa Pomorskiego organizuje konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego" od 2006 roku. Jego głównym celem jest promocja dobrych wzorców zagospodarowania przestrzeni publicznej. Konkurs jest również doskonałą okazją do uhonorowania gmin, które podjęły na swoim terenie wyzwanie, jakim jest tworzenie nowych, wysokiej jakości miejsc wspólnych. 
 
Główne trofeum konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego", jak również wyróżnienia mają charakter honorowy i przyznawane są gminom rozumianym jako społeczności mieszkańców.
 
Nagroda główna
Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach

Wyróżnienia I stopnia
Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie

Rewaloryzacja parku miejskiego w Dzierzgoniu – Wzgórze Zamkowe wraz z otoczeniem

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka