Aktualności

Nagrodzeni przez Samorząd Województwa Pomorskiego

$image_alt

Podczas XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 31 marca br., wręczone zostały Honorowe Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. Ponadto marszałek Mieczysław Struk i przewodniczący Sejmiku Jan Kleinszmidt nagrodzili srebrną medalistkę ostatnich Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Angelikę Cichocką i jej trenera – Jarosława Ścigałę.

Głównym punktem obrad było nadanie Honorowych Wyróżnień „Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego", które decyzją przyznającej wyróżnienia kapituły, otrzymali: Anna Bogucka-Skowrońska i prof. Zygmunt Szultka. 

Anna Bogucka-Skowrońska urodziła się 23 lutego 1942 roku w Radomiu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie odbyła aplikację sądową i adwokacką. Od 1970 roku wykonuje zawód adwokata w Słupsku. Należała do Stronnictwa Demokratycznego. Była członkiem „Solidarności" tworząc struktury związkowe w regionie słupskim. Była internowana w stanie wojennym jako jedyna kobieta w tym regionie. Po zwolnieniu przewodniczyła Ośrodkowi Słupskiego Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, współpracującym z Komitetem Prymasowskim. Brała udział w kilkudziesięciu procesach politycznych, broniąc społecznie takich działaczy opozycji, jak Lech Wałęsa, Zbigniew Romaszewski, Anna Walentynowicz, Bogdan Lis. Po 1989 roku zasiadła w Senacie I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej oraz IV kadencji z ramienia Unii Wolności. Pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu. Będąc senatorem III kadencji, reprezentowała Izbę Wyższą w Krajowej Radzie Sądownictwa. W latach 2002-2006 przewodniczyła Radzie Miasta Słupska. Pani Anna Bogucka-Skowrońska jest osobą cenioną w Słupsku. Jako adwokat i prawnik bezinteresownie udzielała pomocy potrzebującym. Za pracę zawodową i społeczną Pani Anna Bogucka-Skowrońska została wyróżniona m.in. wielką Odznaką Adwokatury Zasłużonym, medalami Zasłużona dla Województwa Słupskiego, Zasłużona dla Miasta Słupska, „Solidarności" oraz Krzyżem Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami Ministra Sprawiedliwości za działalność „pro bono" i działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 
 

Fot. Sławomir Lewandowski
Fot. Sławomir Lewandowski

Profesor Zygmunt Szultka studiował na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Dyplom magistra uzyskał w 1967 roku. Za pracę habilitacyjną z 1991 roku. „Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku" uzyskał nagrodę Wydziału I PAN oraz I nagrodę im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1996 roku, zaś profesora zwyczajnego w 2008 roku. 

Od przejścia do Instytutu Historii PAN do chwili obecnej zainteresowania prof. Zygmunta Szultki koncentrują się na czterech problemach: 1.dziejach Pomorza Zachodniego, głównie jego Brandenbursko-Pruskiej części w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, 2. historii państwa brandenbursko-pruskiego w tym samym okresie, 3. szeroko pojętej kaszubszczyzny na Pomorzu Zachodnim od reformacji po 1945 rok oraz 4. edycji źródeł historycznych. Pan prof. dr hab. Zygmunt Szultka jest najwybitniejszym uczniem, później współpracownikiem i kontynuatorem pracy profesora Gerarda Labudy. Przez prof. Gerarda Labudę był uważany za najlepszego znawcę stosunków polsko-niemieckich, a szczególnie najlepszego znawcę dziejów całego Pomorza. Profesor jest najlepszym znawcą archiwów pomorskich rozsianych w Polsce, w Niemczech i w innych krajach Europy. Profesor Zygmunt Szultka jest bardzo aktywny społecznie. Od bardzo wielu lat zaangażowany w działalność Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Był wieloletnim prezesem oddziału ZKP w Słupsku i członkiem władz Zarządu Głównego ZKP w Gdańsku, bardzo aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 2004 roku wydał odnalezione, dotąd nieznane, rękopisy więzienne twórcy regionalizmu i kaszubskiego języka pisanego Floriana Ceynowy: „Florian Ceynowa. Teksty więzienne" (2004). Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Posiada wiele odznaczeń honorowych: Zasłużony dla archiwistyki, dla kultury, Odznaka Stolema, Odznaka Glogera. Posiada medal za zasługi dla miasta Słupsk, woj. słupskiego oraz Nagrodę im ks. Bolesława Domańskiego. 

Samorząd Województwa Pomorskiego nagrodził również srebrną medalistkę sopockich Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Angelikę Cichocką i jej trenera – Jarosława Ścigałę. Urodzona w Kartuzach, a trenująca w ULKS Talex Borysław Borzytuchom lekkoatletka, za sportowy sukces otrzymała od marszałka województwa Mieczysława Struka podziękowania oraz czek na 5 tys. zł.

 

Malgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka