Aktualności

Muzeum Tradycji Szlacheckiej wznawia działalność

$image_alt
Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią. Fot. mat. prasowe Muzeum Narodowego w Gdańśku

Pałac rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim, od wielu lat znajdujący się w bardzo złym stanie technicznym, został zrewaloryzowany i zaadaptowany na cele muzealne – obecnie stanowi jeden z największych obszarów muzealnych w regionie. Uroczystość inaugurująca działalność Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorskiego Ośrodka Kontaktów z Polonią odbędzie się 26 września 2015 r. w Waplewie Wielkim. W wydarzeniu weźmie udział marszałek Mieczysław Struk.

Obecny budynek waplewskiej rezydencji powstał w XVII w., a pierwsze wzmianki o pałacu pochodzą już z wieku XVI. Za czasów, gdy jego właścicielami byli hrabiowie Sierakowscy, został rozbudowany. Po roku 1945 dwór przejął na własność skarb państwa, przekształcając go w Państwowe Gospodarstwo Rolne, a później – w Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. Pod koniec lat 70. XX w. cały obiekt wpisano do rejestru zabytków, a w 2006 r., dzięki staraniom marszałka i samorządu województwa pomorskiego, przejęto pałac wraz z parkiem od państwa i przekazano Muzeum Narodowemu w Gdańsku. Pięć lat później muzeum zostały przekazane również nieruchomości folwarczne. Obecnie zabytkowy zespół to pałac, park i folwark wraz ze stawem, obejmuje on także wybudowany w latach 1933–1937 dom Zbigniewa Donimirskiego.

Przez lata w obiekcie nie było warunków do przechowywania dzieł sztuki, zabytki niszczały, prawie całkowitemu zniszczeniu uległ wystrój wewnętrzny pomieszczeń pałacu – potrzebna była gruntowna przebudowa. Prace trwały trzy lata, począwszy od 2012 r., łącznie objęte przebudową zostało ponad 1,4 tys. mkw. powierzchni użytkowej pałacu. Dzięki realizacji projektu „Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, obiekt, po wykonaniu robót budowlanych, prac konserwatorskich oraz wyposażeniu Pałacu Sierakowskich, zyskał funkcję muzealną, ale także edukacyjną, badawczą, biblioteczną, ekspozycyjną, rekreacyjną i turystyczną. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 8 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 5,7 mln zł, z budżetu państwa 190 tys. zł, a samorząd województwa pomorskiego przeznaczył ze swoich środków ponad 796 tys. zł.

W ramach projektu odrestaurowano alabastrowe epitafium „Zmartwychwstanie Chrystusa" znajdujące się w kaplicy Parafii Rzymskokatolickiej. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Waplewie Wielkim. Zwiedzającym zostanie udostępniona powierzchnia muzealna z trasą zwiedzania oraz pierwszą z zaplanowanych ekspozycji stałych „Wnętrza pałacowe w Waplewie Wielkim".

Muzeum Tradycji Szlacheckiej, stanowiące oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, w 2010 r. odwiedziło ponad 4,6 tys. osób. Jest to jedyna placówka w województwie, która popularyzuje tradycje szlachty polskiej, a jednocześnie tworzy jeden z największych obszarów muzealnych na Pomorzu – jego powierzchnia liczy 20 ha. 

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Wznowienie działalności Muzeum Tradycji Szlacheckiej
26 września 2015 r., sobota, godz. 14.00
Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią. Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku
Waplewo Wielkie
82–410 Stary Targ

Zobacz: Muzeum Tradycji Szlacheckiej

Uroczystości będą towarzyszyć koncerty jesiennej edycji Pomorskich Dni Chopinowskich: Koncert muzyki jazzowej – 25 września 2015 r. o godz. 17.00 i Koncert muzyki klasycznej – 26 września 2015 o godz. 17.00.

 

 

Opr. BMG

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości

Aktualności