Aktualności

Muzealny Oskar za wirtualny skansen wraków. Narodowe Muzeum Morskie zdobywcą nagrody Sybilla 2016

Nagrodę Sybilla 2016 dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku odbierają dyrektor Jerzy Litwin oraz Tomasz Bednarz, kierownik Działu Digitalizacji
Nagrodę Sybilla 2016 dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku odbierają dyrektor Jerzy Litwin oraz Tomasz Bednarz, kierownik Działu Digitalizacji. Fot. Danuta Matloch / NIMOZ

Nagrody dla najciekawszych wystaw, projektów, publikacji i inwestycji w polskich muzeach przyznane. Sybillę w dziedzinie digitalizacji i nowych technologii otrzymało Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. – Nasze muzeum się zmienia, pracuje i rozwija z duchem czasu – mówi jego dyrektor, Jerzy Litwin.

 

Laureatów tegorocznej edycji konkursu „Sybilla. Wydarzenie Muzealne Roku" poznaliśmy 16 maja 2017 r., podczas uroczystej gali, która odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Narodowe Muzeum Morskie otrzymało tę nagrodę za projekt „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego".

– Nasza tegoroczna Sybilla, już czwarta w historii Muzeum, jest za digitalizację, czyli dziedzinę, która stanowi przyszłość nowoczesnego muzealnictwa. Digitalizacja to niezwykle ważne narzędzie, wspomagające m.in. dokumentację oraz zarządzanie kolekcjami, dające wielkie możliwości prezentacji i upowszechniania zbiorów – podkreśla Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

 

Nowatorska metoda dokumentacji wraków

Ekipa badawcza Narodowego Muzeum Morskiego, kierowana przez Tomasza Bednarza, od 2013 r. realizuje projekty naukowo-badawcze z dziedziny archeologii podwodnej, w których m.in. rozwijana jest nowatorska metoda dokumentacji podwodnej w postaci fotogrametrycznych modeli 3D wraków statków znajdujących się na dnie Zatoki Gdańskiej. Pozwala ona na szybkie i dokładne wykonanie dokumentacji wraków, także przy bardzo słabej widzialności pod wodą. Metoda ta jest stosowana i rozwijana przez dwa ośrodki badawcze na świecie: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Texas AM University. Obie instytucje są liderami w dziedzinie budowy podwodnych modeli 3D.

– Modele wraków to nie tylko atrakcyjne wizualnie prezentacje, ale także uniwersalne i precyzyjne narzędzie pomiarowe dla archeologii podwodnej. Prezentowane modele 3D wraków są wiernym odwzorowaniem obiektów i pozwalają na tworzenie dowolnych przekrojów, rzutów oraz animacji. Są one także skutecznym narzędziem do monitorowania oraz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego – wyjaśnia Tomasz Bednarz, kierownik Działu Digitalizacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

 

Ekipa badawcza Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Ekipa badawcza kierowana przez Tomasza Bednarza (w środku, trzeci od lewej). Mat. prasowy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

 

Wcześniej ekipa badawcza Narodowego Muzeum Morskiego została nominowana do prestiżowej nagrody TRAVELERY 2015 National Geographic w kategorii „Naukowe Odkrycie Roku" za opracowanie i wdrożenie nowatorskiej metody podwodnego dokumentowania wraków w 3D. Natomiast kierownik badań, Tomasz Bednarz, otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie „Pomorska Nagroda Muzealna 2015" za pomysł i realizację projektu „Badania archeologiczne wraków z Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem fotogrametrycznej dokumentacji 3D".

 

W 2015 r. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku rozpoczęło realizację dwuletniego projektu „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego". Jednym z jego efektów jest specjalnie zaprojektowana strona internetowa Wirtualny Skansen Wraków, gdzie zamieszczone są modele 3D wraków z Zatoki Gdańskiej wraz z ich opisami oraz dodatkową dokumentacją powstałą w ramach projektu. Strona dostępna jest w wersji polskiej oraz angielskojęzycznej.

 

Wrak W-6

Wrak W-6, czyli pozostałość po szwedzkim okręcie Solen, który zatonął 28 listopada 1627 r. w bitwie morskiej pod Oliwą. Źródło: http://www.wsw.nmm.pl/

 

*  *  *

 

Celem konkursu „Sybilla. Wydarzenie Muzealne Roku" jest nagradzanie osób i instytucji zasłużonych dla pielęgnowania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Wyróżnienie w konkursie jest najwyższą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie, nazywaną Muzealnym Oskarem. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Na tegoroczną, 37. edycję Sybilli wpłynęło 225 projektów muzealnych. Zostały one uhonorowane w jedenastu kategoriach: wystawy sztuki, wystawy historyczne i archeologiczne, wystawy etnograficzne, wystawy przyrodnicze i techniczne, przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej, edukacja, konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, digitalizacja i nowe technologie, projekty naukowo-badawcze, publikacje oraz inwestycje. Grand Prix otrzymało Muzeum Narodowe w Warszawie za projekt edukacyjny „W Muzeum wszystko wolno".

 

Pomorscy laureaci 37. edycji konkursu „Sybilla. Wydarzenie Muzealne Roku"

  • w kategorii digitalizacja i nowe technologie – Sybilla dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku za projekt „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego"

  • w kategorii edukacja – wyróżnienie dla Muzeum Miasta Gdyni za projekt edukacyjny „Pokaż się Seniorze!"

  • w kategorii konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury – wyróżnienie dla Muzeum Zamkowego w Malborku za prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny w Muzeum Zamkowym w Malborku

  • w kategorii publikacje – wyróżnienie dla Muzeum Emigracji w Gdyni za publikację „Katalog Muzeum Emigracji w Gdyni" oraz Muzeum Miasta Gdyni za publikację „Pan Nowoczesny. Barwne życie w białej Gdyni"
view szablon artykułu