Aktualności

Minister sportu i turystyki Andrzej Biernat z wizytą na Pomorzu

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek Mieczysław Struk podpisał z ministrem sportu i turystyki Andrzejem Biernatem porozumienie w sprawie współdziałania obu instytucji w latach 2014-2018. Strony wyraziły zaniepokojenie z powodu negatywnych tendencji obniżania się sprawności fizycznej społeczeństwa, dramatycznie malejącej aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz wzrostem liczby dzieci otyłych, cierpiących na nadwagę i wady postawy.

Marszałek Mieczysław Struk podpisał z ministrem sportu i turystyki Andrzejem Biernatem porozumienie w sprawie współdziałania obu instytucji w latach 2014-2018. Strony porozumienia podpisały ten dokument, wyrażając zaniepokojenie i troskę z powodu pogłębiających się negatywnych tendencji obniżania się sprawności fizycznej polskiego społeczeństwa, dramatycznie malejącej aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz postępującym wzrostem liczby dzieci otyłych, cierpiących na nadwagę i wady postawy, z nadzieją zahamowania tych negatywnych tendencji. 

Przed podpisaniem umowy, zaprezentowane zostały programy realizowane na Pomorzu: program „Mały Mistrz" i „Multisport" (Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku), program „Umiem pływać" (WOPR w Słupsku) oraz program „Kadra Wojewódzka Młodzika" (Pomorska Federacja Sportu). 

W porozumieniu, czytamy m.in. że uwzględniając społeczny, ekonomiczny i organizacyjny wymiar sportu, zmierzając do zwiększenia poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie, strona rządowa oraz samorządowa jest świadoma konieczności podjęcia wspólnych systemowych działań programowych poprzez m.in. zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej oraz stworzenie zintegrowanych ofert programowych w zakresie upowszechniania sportu, szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, promocji aktywności fizycznej oraz wspierania inwestycji w infrastrukturę sportową. 

Zarówno strona rządowa, jak i samorząd województwa pomorskiego deklarują wolę współpracy przy realizacji na terenie województwa zadań dotyczących m.in.: organizacji zajęć sportowych w pływaniu; wsparcia realizacji przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w systemie edukacji wczesnoszkolnej; organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych o charakterze interdyscyplinarnym. 

 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka