Aktualności

Miliony złotych dla pomorskich uczelni na lepsze kształcenie

Prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisują umowę
Prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. Fot. Sławomir Lewandowski

Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Gdyni będą oferować studentom jeszcze lepsze warunki kształcenia zawodowego. A to dzięki podpisanym przez marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego umowom dofinansowującym projekty tych uczelni ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Uroczystość odbyła się 25 października 2016 r. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.  

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania sześć projektów w ramach konkursu na Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jego celem jest poprawa kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki, m.in. poprzez zwiększenie zatrudnialności absolwentów uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym, przede wszystkim poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury tych szkół do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki oraz poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego.

Wśród nich znalazło się pięć uczelni z Pomorza: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademia Pomorska w Słupsku, z którą umowa zostanie zawarta na początku listopada.

Wartość wszystkich dzisiaj podpisanych umów wynosi 70,4 mln zł, zaś unijne dofinansowanie to 54,3 mln zł. Z tych środków sfinansowane zostaną następujące projekty:

  • Gdański Uniwersytet Medyczny – „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w GUMed i Akademii Pomorskiej w Słupsku" – wartość projektu 17,8 mln zł, dofinansowanie 15,13 mln zł;
  • Akademia Morska w Gdyni – „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" – wartość projektu 12,3 mln zł, dofinansowanie 10,4 mln zł;
  • Uniwersytet Gdański – „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym" – wartość projektu 25,16 mln zł, dofinansowanie 21,38 mln zł;
  • Uniwersytet Gdański – „Laboratorium symulacji  nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym" – wartość projektu 5,2 mln zł, dofinansowanie  4,4 mln zł;
  • Politechnika Gdańska – „Rozbudowa i przebudowa budynku Chemia C Wydziału Chemicznego PG dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw" – wartość projektu 9,99 mln zł, dofinansowanie 2,93 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat projektów

 

 

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej oraz marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podczas podpisywania umowy. Fot. Sławomir Lewandowski
Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej oraz marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. Fot. Sławomir Lewandowski

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni oraz marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podczas podpisywania umowy. Fot. Sławomir Lewandowski
Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni oraz marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. Fot. Sławomir Lewandowski

 

view szablon artykułu