Aktualności

Miasta w Internecie

$image_alt
Fot. mat. prasowe Konferencji w Internecie

W Gdańsku od 1 do 3 lipca 2015 r. będzie miała miejsce konferencja „Miasta w Internecie" Jest to największe w Polsce spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych, administracji centralnej, sektora teleinformatycznego, mediów, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, poświęcone modernizacji i rozwojowi Polski dzięki skutecznemu wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. Hasło przyświecające tegorocznej 19. już edycji to „Perspektywa 2020. Inspiracje dla cyfrowego rozwoju Polski"

Gdańskie spotkanie rozpocznie debata strategów, zorganizowana w roku 25-lecia samorządu odrodzonej Polski. Choć reformę samorządową uznaje się za najbardziej udaną w ostatnim ćwierćwieczu, od kilku lat narasta przekonanie o konieczności dostosowania historycznych założeń ustrojowych do wymogów cywilizacyjnej codzienności i zmian społecznych, jakie nastąpiły w Polsce od 1990 r.

Pierwsze edycje konferencji (1997–1999) odbywały się w Tarnowie, w latach 2000-2011 konferencja miała miejsce w Zakopanem, natomiast od 2012 r. gości w Gdańsku. Kiedy organizowano ją po raz pierwszy w 1997 r., była pierwszą tego typu konferencją w Europie Środkowo-Wschodniej, gromadzącą głównie samorządowców. Dziś co roku uczestniczy w niej ok. 400 przedstawicieli wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego i naukowo-badawczego na debatach o codzienności i przyszłości polskiego e-rozwoju.

Do udziału w 19. Konferencji Miasta w Internecie zaproszono:

  • samorządowych decydentów: marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów
  • przedstawicieli samorządowej administracji regionalnej, związanych z programowaniem e-rozwoju i wdrażaniem projektów ICT
  • reprezentantów administracji centralnej
  • informatyków samorządowych
  • przedstawicieli środowiska naukowego wspierającego innowacyjnym myśleniem i wiedzą realizatorów projektów ICT
  • przedstawicieli kierownictw i planistów firm teleinformatycznych

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

19. Konferencja Miasta w Internecie
1-3 lipca 2015 r., środa-piątek
Polska Filharmonia Bałtycka
ul. Ołowianka 1
Gdańsk

Zobacz: program

Więcej:

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
  • Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie"
  • Departament wskazany do realizacji: Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, tel. 58 32 68 524
.
 

Opr. BMG

view szablon artykułu