Aktualności

Metropolitalne Porozumienie podpisane!

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek Mieczysław Struk uczestniczył w uroczystości podpisania Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. Spotkanie z udziałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego odbyło się w piątek, 14 lutego, w Dworze Artusa w Gdańsku.

Dokument określa zasady współpracy między 36 samorządami, które są stronami Porozumienia i jest niezbędny do uzyskania dodatkowego dofinansowania inwestycji w latach 2014-2020.

Dokument ten jest częścią projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym wskazano także kwoty przypadające na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – czyli inwestycje, które będą realizowane w latach 2014-2020 w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. 

Na ten cel przeznaczonych zostało 255 mln euro (według obecnych założeń 1,06 miliarda zł), przede wszystkim w zakresie transportu miejskiego, rewitalizacji zdegradowanych obszarów, rozwoju szkół wyższych oraz wzrostu zatrudnienia. 

 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka