Aktualności

Matematyczne seminarium

$image_alt
Fot. ML

Odbyło się IV seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim", stanowiące kontynuację spotkań organizowanych na Politechnice Gdańskiej od 2006 roku. Jest ono jednym z kluczowych wydarzeń ogłoszonego przez samorząd województwa pomorskiego Roku Matematyki na Pomorzu. W uroczystej inauguracji udział wziął wicemarszałek Krzysztof Trawicki.

Początkowo seminarium było organizowane wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a następnie również z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W tym roku do jego współorganizacji zaproszone zostały także Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Gdański. Jego celem jest podkreślenie znaczenia umiejętności matematycznego sposobu myślenia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę rozbudzania zainteresowania matematyką od najmłodszych lat. Dlatego wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez integrujących środowisko oświatowe i akademickie Pomorza wokół problematyki nauczania matematyki na różnych szczeblach edukacji i jej znaczenia w życiu codziennym każdego człowieka.

Podstawą dobrego nauczania matematyki, ale także – paradoksalnie – złego nauczania matematyki, jest w ogromnej mierze nauczyciel. Ważne jest zarówno jej lub jego przygotowanie merytoryczne, jak i pasja oraz umiejętność zafascynowania uczniów tą dziedziną nauki. Nie musimy przekonywać się o tym, jak ważne jest kształtowanie od najmłodszych lat myślenia matematycznego. Nie budzi naszych wątpliwości fakt, iż każdemu człowiekowi potrzebna jest choćby podstawowa wiedza matematyczna, bez której nie tylko trudno „zrobić karierę", ale też trudno funkcjonować w życiu codziennym. Wyzwaniem jest jednak upowszechnienie tego przekonania wśród wszystkich mieszkańców Pomorza – mówił wicemarszałek Krzysztof Trawicki. – Wysoka jakość pomorskiej edukacji – to jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed naszym województwem. Dobra edukacja, nie tylko w zakresie matematyki, przekłada się bowiem na lepsze perspektywy zawodowe młodych ludzi i wpływa na wzrost konkurencyjności całego regionu.

Z uwagi na szczególny charakter tegoroczne seminarium trwało dwa dni. Pierwszy dzień dedykowany był osobom zarządzającym placówkami oświatowymi, nauczycielom, kadrze akademickiej, przedstawicielom samorządów lokalnych i środowiska gospodarczego, natomiast drugiego dnia przygotowano wykłady i warsztaty dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka