Aktualności

Masz więcej niż 30 lat i nie masz pracy? Mamy dla ciebie dobrą propozycję

osoba niepełnosprawna w pracy
Fot. ©Depositphotos/photography33

Blisko 3 mln złotych przeznaczonych jest na pomoc bezrobotnym z Pomorza. Uczestnicy projektu przejdą kursy zawodowe i trafią na staże. Są jednak pewne warunki.

 

Prawie 3 mln zł z funduszów unijnych i budżetu państwa zostanie przeznaczonych na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu gdańskiego. 3 projekty obejmą 165 osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i ukończyły 30 rok życia. Projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie trzy zakończą się w czerwcu 2018 roku.

 

Gdańsk i Pruszcz

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku od lutego 2017 roku realizuje projekt „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I". Polega on na pomocy wrócenia na rynek pracy 55. osobom powyżej 30. roku życia. Uczestnikami są kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. Uczestnicy projektu przejdą kursy i szkolenia niezbędne do nabycia kompetencji zawodowych, a także wezmą udział w 3-miesięcznych stażach. Poza tym pracodawca osób objętych programem otrzyma pomoc finansową, jako zachętę do zatrudnienia uczestników projektów, a także zostaną mu zrefundowane koszty poniesione na wynagrodzenie brutto i obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

Beneficjentem projektu jest gmina Miasta Gdańska w partnerstwie z gminą Pruszcz Gdański. Wartość projektu to 1 037 460,65 zł, a dofinansowanie wynosi 985 587,62 zł.

 

Przywidz

Powiat gdański w partnerstwie z gminą Przywidz pomoże wrócić na rynek pracy osobom, które ukończyły 30 rok życia i długotrwale pozostają bez zatrudnienia. Najbardziej zagrożeni wykluczeniem społeczno-zawodowym są: kobiety, osoby w wieku 50 lat więcej, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.  Właśnie 55. takim osobom powiat gdański zapewni wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz kursy i szkolenia. Ponadto pracodawcy gotowi zatrudnić osoby objęte wsparciem otrzymają refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Wartość projektu realizowanego w gminie Przywidz jest 1 044 996,00 zł, a dofinansowanie wynosi 992 746,20 zł.

 

Gdańsk, Pszczółki i Suchy Dąb

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku wraz z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Pszczółkach i Suchym Dębie pomogą 55 mieszkańcom wymienionych gmin w znalezieniu pracy po długotrwałym bezrobociu. W tym zadaniu pomogą trenerzy i pośrednicy pracy oraz psychologowie. Uczestnicy projektu będą kierowani na indywidualnie dobrane kursy i szkolenia, w tym kursy komputerowe.

Wartość projektu to 1 037 500,00 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi 985 625,00 zł. Projekt będzie realizowany do czerwca 2018 roku.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska - Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

  •  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta

  • firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet

  • testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524 

  • nr Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, info o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej