Ogłoszenia i komunikaty

Marszałek Województwa Pomorskiego powołał Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2014-2016

$image_alt

Marszałek Województwa Pomorskiego Zarządzeniem Nr 29/14 z dnia 10 czerwca 2014 r. powołał Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2014-2016 (PRDPP), której skład przestawia się następująco: 

1) Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego: Małgorzata Szady; 

2) Przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego: 

a) Kamila Siwak – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 

b) Renata Wierzchołowska – Departament Kultury, 

c) Andrzej Kowalczys – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 

d) Adam Krawiec – Departament Edukacji i Sportu, 

e) Adam Mikołajczyk – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, 

f) Jan Szymański – Departament Programów Regionalnych; 


3) Przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego: 

a) Danuta Rek, 

b) Mariusz Falkowski; 


4) Przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

a) Anna Białas – Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry, 

b) Alina Fegler-Kotkiewicz – Stowarzyszenie Eduq, 

c) Natalia Siuda – Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej, 

d) Katarzyna Witkowska – Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy", 

e) Jerzy Boczoń – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, 

f) Michał Gurowski – Fundacja „Sprawni Inaczej", 

g) Edmund Kwidziński – Ochotnicza Straż Pożarna w Miechucinie, 

h) Marek Olechnowicz – Stowarzyszenie „Podaj Rękę", 

i) Piotr Stec – Fundacja M.A.P.A. Obywatelska - Miejsce, Aktywność, Partycypacja, Animacja. 
 

Rada stanowi dla Marszałka organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego. Szczegółowe zadania i kompetencje Rady określone zostały w Regulaminie organizacji i trybu działania PRDPP, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 279/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa 2 lata od dnia jej powołania. 
 

Plik do pobrania:

Zarządzenie

view szablon artykułu

Aktualności

Pomorskie przyjazne osobom niepełnosprawnym. Ponad 3 mln zł na ośrodki rehabilitacyjne, windy i podjazdy

Piętnaście instytucji z województwa pomorskiego otrzymało łącznie ponad 3 mln zł dofinansowania na roboty budowlane. Dzięki temu powstaną ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjne i centra integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Przy instytucjach dobudowane zostaną widny i podjazdy, co ułatwi dostęp do nich osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Przyrządzasz regionalne dania i produkty? Weź udział w konkursie kulinarnym o Bursztynowy Laur

W konkursie o prestiżowe wyróżnienie mogą wziąć udział producenci żywności, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa rolne oraz restauratorzy. Uczestnicy zmierzą się w dwóch kategoriach – potrawa i produkt, a w kategorii produkt oceniane będą dodatkowo cztery podkategorie. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 31 maja 2019 r.