Aktualności

Marszałek Struk zaatakowany przez „Gazetę Polską” w sprawie przekopu mierzei. REM: „to prymitywna propaganda”

Marszałek Mieczysław Struk
Marszałek Mieczysław Struk. Fot. Renata Dąbrowska

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk otrzymał odpowiedź na skargę przesłaną do Rady Etyki Mediów po publikacji, która ukazała się w tygodniku „Gazeta Polska" (nr 2/2019). Artykuł dotyczył opinii Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Autor sugerował, że marszałek współpracuje z Rosją.

 

Rada Etyki Mediów w odpowiedzi na skargę Mieczysława Struka napisała m.in. „autor artykułu i redakcja, która opublikowała tekst o tak prymitywnie propagandowym zamierzeniu, naruszyli trzy zasady dziennikarskiej etyki zawodowej zapisane w Karcie Etycznej Mediów".

[NA DOLE STRONY PEŁNA TREŚĆ ODPOWIEDZI]

 

Prośba o sprostowanie bez odpowiedzi

Artykuł autorstwa Grzegorza Wierzchołowskiego, opublikowany w tygodniku „Gazeta Polska", miał tytuł „Marszałek z PO ostatnią nadzieją Kremla" i poruszał temat przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Z artykułem korespondowała okładka tygodnika, na której znalazł się fotomontaż przedstawiający marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka z wpiętymi w klapie marynarki flagami polską i rosyjską.

Po tej publikacji, 24 stycznia 2019 Zarząd Województwa Pomorskiego wezwał redaktora naczelnego tygodnika „Gazeta Polska" oraz jego wydawcę do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych województwa pomorskiego i publikacji na łamach tygodnika przeprosin. Nie zostały opublikowane do dziś, a 8 maja 2019 r. w mediach społecznościach marszałek Struk napisał: „Jak do tej pory ani przeprosiny ani sprostowanie się nie ukazały, ale taka opinia Rady pokazuje słuszność naszych racji i to, że musimy walczyć z mową nienawiści i niezwykle niskim poziomem dziennikarstwa w wykonaniu mediów kojarzonych z obecną władzą".

 

Naruszyli trzy zasady etyki dziennikarskiej

Marszałek województwa pomorskiego 26 lutego 2019 r. wystąpił do Rady Etyki Mediów ze skargą na niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej postępowanie redakcji „Gazety Polskiej" oraz jego wydawcy.

W tekście odpowiedzi Rady Etyki Mediów czytamy m.in. „Lektura całości tekstu artykułu upewnia, że autorem artykułu nie kieruje dążenie do rzetelnego przedstawienia racji zwolenników i przeciwników przekopania Mierzei Wiślanej, lecz pragnienie ośmieszenia i kompromitacji marszałka województwa, ukazanie go jako <<człowieka wpływu>> Moskwy".

Przewodniczący REM Ryszard Bańkowicz napisał także, że „autor artykułu i redakcja, która opublikowała tekst o tak prymitywnie propagandowym zamierzeniu, naruszyli trzy zasady dziennikarskiej etyki zawodowej zapisane w Karcie Etycznej Mediów: zasadę obiektywizmu – nakazującą dziennikarzowi przedstawiać rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonować różne punkty widzenia; zasadę szacunku i tolerancji – czyli poszanowania ludzkiej godności, praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia, oraz zasadę wolności i odpowiedzialności – co znaczy, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z niej konsekwencje".

Zobacz: artykuł w tygodniku „Gazeta Polska"

Pismo Rady Etyki Mediów do marszałka Mieczysława Struka.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka