Aktualności

Lista stypendystów marszałka województwa pomorskiego 2014/2015 – uczniowie

$image_alt

Informujemy, iż w dniu 2 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 82 uczniom Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2014/2015.
Do pobrania:
 
Lista stypendystów sporządzona została w porządku alfabetycznym oraz z uwzględnieniem etapu edukacyjnego uczniów.
 
Wszystkim stypendystom roku szkolnego 2014/2015 serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w nauce!
 
Warunkiem koniecznym do wypłaty stypendium koniecznym jest uzupełnienie do dnia 8 grudnia br. Formularza danych stypendysty (decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii UMWP lub data stempla pocztowego).
 
Do pobrania:
 
  • Prosimy o czytelne wypełnienie Formularza pismem drukowanym oraz dokładną weryfikację wpisywanego nr rachunku bankowego, na który przekazywane będą stypendia
     
  • Formularz czytelnie podpisuje pełnoletni stypendysta lub jego rodzic/opiekun prawny
     
  • Wypełniony i podpisany Formularz należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres des@pomorskie.eu, a następnie oryginał dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
     
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Departament Edukacji i Sportu
z dopiskiem „Stypendia Marszałka 2014/2015"
 
  • Formularz można też złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Edukacji i Sportu, ul. Długi Targ 1-7 pokój nr 20.
 
Uroczysta gala przyznania stypendiów odbędzie się w dniu 17grudnia 2014 r. o godzinie 10.00 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1. – Serdecznie zapraszamy!
 
 Opr. BK
Fot. ©DepositphotosVitaly Valua.jpg
view szablon artykułu

Archiwum wiadomości