Aktualności

Kwalifikowalność, luka finansowa i pomoc publiczna w projektach unijnych

Konferencja i prelegent
Fot. ©Depositphotos/kastoInteraktywne szkolenie opierające się na przykładach z życia i pracy na dokumentach z wykorzystaniem flipcharta oraz arkusza kalkulacyjnego Excel odbędzie się w Gdańsku, 3 i 4 października 2016 r. Spotkanie kierowane jest do pracowników samorządów i jednostek im podległych, zakładów budżetowych, szpitali, spółek komunalnych, instytucji kultury, urzędów marszałkowskich i osób współpracujących z ww. podmiotami.

Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych.


Prowadzący będą zachęcać uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia, tj. trwałością, wskaźnikami, dochodowością, pomocą publiczną oraz kwalifikowalnością podatku VAT w odniesieniu do konkretnych sytuacji, z którymi mają do czynienia przy realizacji swoich projektów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020
 • jak traktować oszczędności w projektach,
 • jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat, m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych etc),
 • w jaki sposób  umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów,
 • jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu,
 • na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy),
 • jak zachować trwałość projektu
 • jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS
 • jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

 

Kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna i trwałość w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020

 • 3-4 października 2016 r., poniedziałek w godz. 10.00-16.00, wtorek w godz. 9.00-15.00
 • Agencja Rozwoju Pomorza SA
 • al. Grunwaldzka 472 D, Olivia Business Centre, budynek Six, XII piętro, Gdańsk

Więcej: Agencja Rozwoju Pomorza

 

 

view szablon artykułu