Aktualności

Kultura na pograniczu – pogranicza kultury

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza to tytuł trzeciej z pięciu debat organizowanych w ramach drugiego cyklu „Pomorskiej debaty o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury".

Podczas tego wydarzenia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wraz z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernardem Lammkiem, dyrektorem Muzeum Narodowego w Gdańsku Wojciechem Bonisławskim oraz prezesem Instytutu Kaszubskiego prof. Józefem Borzyszkowskim podpisali „List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie dokumentowania i badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza oraz upowszechniania wiedzy o nim". 

W trakcie spotkania zostały omówione zadania państwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz realizacji Konwencji UNESCO 2003. Uczestnikom została również przedstawiona prezentacja dotycząca problemów badawczych, stanu zachowania, wyzwań w zakresie dokumentowania oraz popularyzacji i wystawiennictwa dziedzictwa kulturowego na Pomorzu. 

Dziedzictwo niematerialne to tradycje, praktyki społeczno-kulturowe, wiedza, idee, praktyki czy nabyte umiejętności odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. Jest ono kruche, ale zarazem bardzo istotne w codziennym życiu, kształtuje bowiem nasze zachowania, wpływając tym samym na kolejne pokolenia. Potrzeba analizy zmian, jakie zachodzą w pomorskiej kulturze, popularyzacja wiedzy o Pomorzu, stworzenie miejsca do integracji osób zaangażowanych w kulturę regionalną to cele organizowanej debaty. 


Samorząd województwa pomorskiego jest jednym z partnerów debaty, organizowanej przez Instytut Kaszubski.

 

Magdalena Ledwoń

view szablon artykułu