Aktualności

Która wieś najpiękniejsza?

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/M_Prusaczyk

Trwa już 22. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach: Wieś i Zagroda, w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2015 r.

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2015 są:

Współorganizatorami są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

 Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń należy składać do 15 maja 2015 r.

Oceny dokonują komisje:

  • gminne – powołane przez wójta, burmistrza gminy, które do 15 czerwca 2015 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda;
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 15 lipca 2015 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda;
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 15 września 2015 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędą się nie później niż 30 października 2015 r.

————————————————
Zobacz:

regulamin konkursu
karta zgłoszenia
kryteria oceny

Oprac. AK

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Aktualności

Opłaty środowiskowe i statystyka