Aktualności

Kto zasłużył się dla rozwoju pomorskiej turystyki? Można zgłaszać kandydatów do nagród marszałka [AKTUALIZACJA]

Nagrody marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki
Nagrody marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki. Fot. Michał Bieliński

Nagrody za zasługi dla rozwoju turystyki mają promować najciekawsze wydarzenia, oferty i inwestycje turystyczne w naszym regionie. Wyróżniona może zostać także osobowość roku. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą od 1 lipca do 15 sierpnia 2019 r.

 

Nagroda marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki może być przyznana osobom, instytucjom oraz podmiotom gospodarczym, których działalność w ubiegłym roku miała szczególnie istotny wpływ na rozwój pomorskiej turystyki. Jej celem jest promowanie oraz wspieranie najciekawszych inicjatyw podnoszących atrakcyjność turystyczną naszego regionu.

 

Jakie są kategorie?

Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku,
  • Innowacja w turystyce,
  • Oferta turystyczna,
  • Osobowość roku,
  • Inwestycja w turystyce.

Szczególnym wyróżnieniem jest nagroda główna w postaci statuetki Gryfa Pomorskiego. Jest ona wręczana za całokształt działalności tym osobom, których pasja i zaangażowanie przekładają się na osiągnięcia stanowiące ogromny wkład na rzecz kreowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje społeczne i zawodowe, organizacje pozarządowe działające w zakresie turystyki oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług turystycznych w województwie pomorskim.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie lub drogą elektorniczną w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia 2019 r. O zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu wniosku do urzędu.

Wnioski pisemne należy przesłać na adres:
Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem: „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki".

lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2 (pok. 33).

Wnioski elektroniczne należy przesłać na adres e-mail: dt@pomorskie.eu z tytułem wiadomości: „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki".

 

Szczegółowe informacje, w tym aktualny regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem, dostępne są na stronie internetowej Departamentu Turystyki. Ewentualne pytania ws. procedury zgłaszania kandydatów do nagrody można kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu

 

Nagrody marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki zostaną wręczone podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 4 października 2019 r. w Centrum św. Jana w Gdańsku. Tegoroczne obchody przebiegać będą pod hasłem „Turystyka i miejsca pracy: lepsza przyszłość dla wszystkich".

view szablon artykułu