Aktualności

Kto zasłużył się dla rozwoju pomorskiej turystyki? Można zgłaszać kandydatów do nagród marszałka

Nagrody marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki
Nagrody marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki. Fot. Michał Bieliński

Nagrody za zasługi dla rozwoju turystyki mają promować najciekawsze wydarzenia, oferty i inwestycje turystyczne w naszym regionie. Wyróżniona może zostać także osobowość roku. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 30 czerwca 2019 r.

 

Nagroda marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki może być przyznana osobom, instytucjom oraz podmiotom gospodarczym, których działalność w ubiegłym roku miała szczególnie istotny wpływ na rozwój pomorskiej turystyki. Jej celem jest promowanie oraz wspieranie najciekawszych inicjatyw podnoszących atrakcyjność turystyczną naszego regionu.

 

Jakie są kategorie?

Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku,
  • Innowacja w turystyce,
  • Oferta turystyczna,
  • Osobowość roku,
  • Inwestycja w turystyce.

Szczególnym wyróżnieniem jest nagroda główna w postaci statuetki Gryfa Pomorskiego. Jest ona wręczana za całokształt działalności tym osobom, których pasja i zaangażowanie przekładają się na osiągnięcia stanowiące ogromny wkład na rzecz kreowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i zawodowe lub organizacje pozarządowe działające w zakresie turystyki w województwie pomorskim.

Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie pisemnie w terminie do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do urzędu) na adres:
Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki".

Wniosek można również złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 33).

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem, dostępne są na stronie internetowej Departamentu Turystyki. Ewentualne pytania ws. procedury zgłaszania kandydatów do nagrody można kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu

 

Nagrody marszałka województwa pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki zostaną wręczone podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 4 października 2019 r. w Centrum św. Jana w Gdańsku. Tegoroczne obchody przebiegać będą pod hasłem „Turystyka i miejsca pracy: lepsza przyszłość dla wszystkich".

view szablon artykułu