Aktualności

Kto w tym roku zostanie najlepszym pomorskim pisarzem? Można zgłaszać kandydatów do Kaszubskiej Nagrody Literackiej

Stanisław Janke, ubiegłoroczny laureat Kaszubskiej Nagrody Literackiej. Fot. Adam Dorobek
Stanisław Janke, ubiegłoroczny laureat Kaszubskiej Nagrody Literackiej. Fot. Adam Dorobek

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2018. Propozycje można nadsyłać do 8 września 2019 r.

 

Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest równocześnie z Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od morza", którą ustanowił samorząd województwa pomorskiego. „W roku stulecia odzyskania Niepodległości w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury" – tak uzasadniali pomysłodawcy stworzenie tego literackiego wyróżnienia.

 

Za co przyznawana jest nagroda?

Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest za szczególne dokonania literackie w języku kaszubskim, w tym także za tłumaczenie na język kaszubski, zrealizowane w roku poprzedzającym jej wręczenie lub za całokształt pracy literackiej w tym języku. Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest osobom fizycznym. W przypadku przyznania jej za dokonania zbiorowe, nagrodę przekazuje się osobie lub osobom kierującym projektem.

Pierwszą Kaszubską Nagrodę Literacką przyznano 18 października 2018 r. za całokształt twórczości, w uznaniu niezwykłego dorobku wieloletniej pracy twórczej na rzecz literatury i języka kaszubskiego Stanisławowi Jankemu, poecie, prozaikowi, tłumaczowi, publicyście oraz twórcy literatury kaszubskiej.

 

Kto może zgłaszać kandydatów?

Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje:

  • instytucjom i stowarzyszeniom, które zajmują się literaturą i kulturą kaszubską,
  • badaczom literatury kaszubskiej,
  • wydawnictwom,
  • mediom,
  • wyższym uczelniom humanistycznym,
  • bibliotekom,
  • członkom kapituły.

 

Kto i kiedy wybiera laureata?

Nagrodę przyznaje kapituła powołana przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Laureat w IV kwartale każdego roku podczas uroczystej gali, wspólnie z Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od morza", otrzymuje statuetkę i nagrodę pieniężną.

 

Termin nadsyłania propozycji

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy nadsyłać do 8 września 2019 r. pod adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

 

view szablon artykułu