Aktualności

Kształtując przyszłość

$image_alt

Ile środków unijnych zostało wykorzystanych w ostatnich 7 latach na Pomorzu? Ile w ciągu kolejnych 7 lat miliardów złotych trafi do naszego regionu? Na te i inne pytania odpowiedzieli uczestnicy konferencji „Kształtując Przyszłość", poświęconej podsumowaniu efektów wdrażania funduszy europejskich w województwie pomorskim w latach 2007-2013.

Przedstawiony został również stan negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską. 

Podczas konferencji o pomorskich doświadczeniach w zarządzaniu funduszami z perspektywy programów krajowych opowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz mówił o Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta i wspólnym, zintegrowanym rozwoju. A jak Pomorskie wykorzystało fundusze europejskie, aby zostać krajowym liderem w branży technologicznej? Na to pytanie odpowiedział rektor Politechniki Gdańskiej Henryk Krawczyk. 

- Trudno przecenić rolę funduszy europejskich w rozwoju województwa pomorskiego. Większość inwestycji mogła powstać tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Bilans wdrażania funduszy europejskich w województwie pomorskim w latach 2007-2013 to prawie 21 miliardów złotych dofinansowania, dzięki którym zrealizowano blisko 17 tysięcy projektów. Nie może zatem dziwić fakt, że w polityce samorządu województwa, zarządzanie programami operacyjnymi jest elementem, na którym koncentrujemy się ze szczególną uwagą – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – W maju 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego jako pierwszy spośród 16 programów regionalnych realizowanych w Polsce osiągnął poziom 100% wykorzystania środków europejskich dostępnych na lata 2007-2013.

Fot. Sławomir Lewandowski
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek przedstawił również przykłady projektów finansowanych z funduszy europejskich. – Mogę wymienić m.in. budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która całkowicie odmieni oblicze transportu publicznego w Trójmieście i na Kaszubach, a także powstanie nowoczesnego terminalu w Porcie Lotniczym w Gdańsku, co pozwoliło zwiększyć jego przepustowość do 5 mln pasażerów rocznie. Dzięki wspólnej inicjatywie samorządowej Invest in Pomerania blisko 40 światowych koncernów ulokowało centra usługowe, produkcyjne i badawcze na Pomorzu, dając realne korzyści w postaci blisko 6 tysięcy nowych miejsc pracy w naszym regionie. Istotną część środków unijnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego skierowano na kwestie edukacyjne i społeczne: stypendia dla najzdolniejszych młodych Pomorzan, kształcenie zawodowe, aktywizację osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, a także służbę zdrowia. Od 2004 roku w naszym regionie powstało 214 tysięcy nowych miejsc pracy. Przyznaliśmy stypendia 322 doktorantom, ponad 8 tysięcy przedszkolaków z obszarów wiejskich wzięło udział zajęciach pozalekcyjnych, a ponad 16 tysięcy uczniów szkół zawodowych - w stażach i praktykach. Dzięki sieci światłowodowej 100 tysięcy osób uzyskało możliwość dostępu do Internetu, a 3375 firmom udzieliliśmy dotacji i pożyczek. Pomorze wyraźnie zaistniało na mapie wydarzeń sportowych i kulturalnych. Ostatnio ukończone inwestycje, takie jak na przykład Teatr Szekspirowski, tylko wzmocnią tę tendencję. RPO WP był także istotnym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw, w tym mikro i małym firm. Samorząd Województwa przekazał im 930 bezzwrotnych dotacji oraz blisko 4000 pożyczek i poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE, a dzięki finansowanym w ramach RPO pożyczkom w ramach inicjatywy JESSICA możliwa stała się m.in. rewitalizacja Starego Browaru w Kościerzynie, budowa Muzeum Emigracji w Gdyni czy budowa nowego dworca PKP w Sopocie, a także termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych.
 

- Na realizację celów zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 mamy blisko 1,9 mld euro, w tym ponad 1,3 mld z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 0,5 mld z Europejskiego Funduszu Społecznego. W porównaniu do RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, wartość nowego programu wzrosła o ponad 924 mln euro – dodał marszałek. 

Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

Fundusze europejskie w województwie pomorskim

Program Operacyjny
Ilość przedsięwzięć
Wartość ogółem (tys. zł)
Wartość dofinansowania UE (tys. zł)
Wartość per capita (zł)
RPO WP
1 706
7 034 728
3 905 731
1 751
PO KL (komponent centralny)
348
602 699
472 779
212
PO KL (komponent regionalny)
2 157
2 025 362
1 698 213
761
PO KL (komponent centralny i regionalny łącznie)
2 505
2 628 061
2 170 992
973
PO IŚ
192
18 623 575
10 042 640
4 503
PO IG
1 048
3 829 805
1 685 193
756
EWT
114
158 906
137 504
62
PROW
7 719
3 990 576
2 150 123
964
PO Ryby
3 401
1 440 094
846 299
379
ŁĄCZNIE
16 685
37 705 745
20 938 482
9 389

 

10 projektów o największej wartości dofinansowania z UE realizowanych na terenie województwapomorskiego

Projekt
Beneficjent
Wartość
projektu
Wartość
dofinansowania
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65
na odcinku Warszawa - Gdynia
- obszar LCS Iława, LCS Malbork
PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
2,2 mld zł
1,2 mld zł
Połączenie Portu Lotniczego
z Portem Morskim Gdańsk
- Trasa Słowackiego
Miasto Gdańsk
1,4 mld zł
1,1 mld zł
Budowa drogi ekspresowej S7,
odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały
(Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
1,4 mld zł
1 mld zł
Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do
realizacji kolejowych przewozów pasażerskich 
- zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych
PKP Intercity S.A.
1,1 mld zł
672 mln zł
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I
-rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej"
Faza II - realizacja przedsięwzięcia
Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
1,1 mld zł
656 mln zł
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na
odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie
warstwy nadrzędnej LCS,
ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT
oraz zasilania układu trakcyjnego.
PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
1,2 mld zł
630 mln zł
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65
na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS
Gdańsk, LCS Gdynia
PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
1,1 mld zł
609 mln zł
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę
nowych rozjazdów kolejowych
o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym
PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
640 mln zł
442 mln zł
Połączenie dróg krajowych
- Trasa Sucharskiego
Gmina Miasta Gdańska
472 mln zł
378 mln zł
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej
- etap III A
Gmina Miasta Gdańska
671 mln zł
305 mln zł
 

 

 
view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka