Aktualności

Kościół św. Jana odzyska dawny blask

Podpisanie umowy dotyczącej II etapu rewitalizacji Centrum św. Jana w Gdańsku
Podpisanie umowy dotyczącej II etapu rewitalizacji Centrum św. Jana w Gdańsku. Fot. Sławomir Lewandowski

4,8 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na realizację drugiego etapu rewaloryzacji i adaptacji kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana. Umowę o wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z Lawrence Ugwu, dyrektorem NCK.

Projekt obejmuje dokończenie prac konserwatorskich i adaptacyjnych w środku i na zewnątrz gotyckiego kościoła św. Jana, zlokalizowanego na Głównym Mieście w Gdańsku, przywrócenie zabytkowego wyposażenia świątyni, zwiększenie przestrzeni udostępnianej dla zwiedzających oraz stworzenie kompleksowego systemu informacji turystycznej o obiekcie. W ten sposób zakończone zostaną wieloletnie prace związane z ratowaniem zabytkowego obiektu.

Pozwoli to również na udostępnienie unikatowego miejsca turystom i mieszkańcom, a także wpłynie na rozwój wyjątkowej oferty kulturalnej funkcjonującego tu Centrum św. Jana. Inwestycja przełoży się na kształtowanie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej i kulturalnej miasta oraz regionu, a tym samym na podniesienie atrakcyjności turystycznej Gdańska (w tym Głównego Miasta), będącego miejscem o szczególnych walorach kulturowych w skali całego województwa.

- Dzięki ogromnemu wysiłkowi kościół św. Jana stał się rozpoznawalny na kulturalnej mapie Pomorza, Polski, a nawet Europy, jako niepowtarzalne miejsce wydarzeń artystycznych i spotkań ludzi kultury – mówi marszałek Mieczysław Struk. – To miejsce posiada wielki potencjał kulturotwórczy. Dlatego już w poprzednim okresie unijnym zdecydowaliśmy o dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pierwszego etapu rewaloryzacji i adaptacji kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana. Wartość projektu wynosiła ponad 14,6 mln zł, zaś dofinansowanie z UE – 11 mln zł. A teraz chcemy dokończyć to ważne dzieło.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych.

 

Kościół św. Jana w Gdańsku

Kościół św. Jana położony jest w północnej części Głównego Miasta, został założony około połowy XIV wieku jako filia parafialnego kościoła Mariackiego na Głównym Mieście w Gdańsku. W marcu 1945 r. kościół św. Jana spłonął, jednakże w zasadniczym zrębie swych murów ocalał.

Ocalały jednak zabytki ruchome z bogatego wyposażenia kościoła św. Jana (m.in. epitafia, stalle, obrazy, chrzcielnica, grupa Ukrzyżowania), bowiem w roku 1943 zostały ewakuowane i przewiezione do innych obiektów w okolicach Gdańska, głównie na terenie Żuław i na Kaszubach. W kościele pozostał tylko kamienny ołtarz główny, wykonany przez Abrahama van den Blocke, którego nie można było ewakuować ze względu na jego olbrzymie rozmiary, oraz epitafium Schrödera w nawie południowej prezbiterium. Obudowano je tylko i w ten sposób zabezpieczono.

Od czasu zakończenia II wojny światowej kościół należał do Skarbu Państwa, prowadzone w tym czasie w obiekcie doraźne prace budowlano-remontowe nie zabezpieczały zabytku przed postępującą destrukcją i dewastacją. Dopiero w 1991 roku kościół został przekazany Archidiecezji Gdańskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

Wnetrze Centrum św. Jana w Gdańsku

Centrum św. Jana powstało w roku 1995 w wyniku porozumienia pomiędzy Nadbałtyckim Centrum Kultury a Archidiecezją Gdańską, właścicielem kościoła św. Jana w Gdańsku. NCK zobowiązało się do zarządzania odbudową zniszczonego obiektu w celu uruchomienia w nim miejsca łączącego funkcję sali koncertowej i wystawowej. Od początku działania w Centrum św. Jana odbywają się koncerty, pokazy, przedstawienia, wystawy i inne wydarzenia artystyczne.

Głównym założeniem prowadzonej w tym miejscu działalności kulturalnej jest wykreowanie miejsca otwartego na różnorodne projekty i przedsięwzięcia artystyczne, miejsca służącego zarówno artystom, jak i odbiorcom sztuki, miejsca, w którym następuje naturalna synchronizacja pomiędzy zachowanym dziedzictwem historyczno-kulturowym a współczesnością.

Centrum św. Jana w Gdańsku
ul. Świętojańska 50

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury
Gdańsk, ul. Korzenna 33/35

Instytucja kultury samorządu województwa pomorskiego
view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka