Aktualności

Konkursowe planowanie, czyli Twoja majówka w Sopocie

$image_alt
Fot. ©Depositphotos Gennadiy Poznyakov

Do długiego weekendu majowego co prawda jeszcze daleko, ale już teraz masz niepowtarzalną szansę dokładnie go zaplanować…dla całego miasta! Bałtycka Agencja Artystyczna BART ogłasza konkurs na projekty kulturalne, które zrealizowane zostaną w trakcie imprezy „Sopocka Majówka 2015".

Celem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji wydarzenia społecznego, zaplanowanego do realizacji w terminie 1-3 maja 2015 r. w Sopocie.

Projekt ma być częścią składową imprezy „Sopocka Majówka" – i będzie realizowany w ramach Majówki. Impreza Sopocka Majówka jest imprezą cykliczną o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. Odbiorcami imprezy są mieszkańcy regionu oraz turyści.

Projekt powinien być propozycją aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych, mieszkańców Sopotu i turystów przebywających w Sopocie podczas Majówki. Seria wydarzeń o charakterze społecznym i artystycznym ma na celu pobudzenie postaw twórczych.

Projekt może opierać się na szeroko rozumianych formach działalności artystycznej (włączając sztuki wizualne, muzykę, teatr, zajęcia plastyczne).

Miejsce realizacji:

Projekt powinien wskazywać miejsce na terenie Sopotu, w którym ma być zrealizowany, przy założeniu, że może to być dowolny lokalizacyjnie punkt, spełniający warunki niezbędne do realizacji.

Opis projektu powinien zawierać:

  • ogólną koncepcję
  • cele ogólne i szczegółowe
  • elementy składowe zadania
  • informacje na temat osób odpowiadających za koordynację merytoryczną (kwalifikacje/doświadczenie zawodowe)
  • docelową grupę odbiorców
  • informacje dodatkowe
  • kosztorys

Aby wziąć udział w konkursie należy:

Złożyć wypełniony formularz konkursowy wraz z załącznikami w siedzibie Organizatora: BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, w godzinach od 9.00-16.00, do dnia 27 lutego 2015 r. (do godz. 12.00).

Projekt powinien być składany w języku polskim wraz z oświadczeniem, że projekt jest osobistym dziełem uczestnika i jego prawa autorskie nie są w niczym ograniczone.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie organizatora do dnia 9 marca 2015 r.

Więcej informacji pod nr tel.: 58 555 84 46

 

 

Opr. BK

 

 

 

 

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości