Aktualności

Konkurs ofert na wybór operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie jednego podmiotu, zwanego dalej Operatorem projektu, który przeprowadzi otwarty Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły konkursu zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Uwaga: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Ofertę w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą lub pocztą kurierską na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem: „Konkurs ofert na wybór Operatora projektu na mikrodotacje – NIE OTWIERAĆ".

 

Ofertę należy złożyć:

1. elektronicznie w systemie witkac.pl – do 18 maja 2018 r. do godz. 23.59.59

2. w formie papierowej w postaci wydruku z systemu witkac.pl – do 22 maja 2018 r. do godz. 15.45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku wysłania pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Zobacz:

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka