Aktualności

Konkurs ofert na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 1126/376/18 z 25 października 2018 r., ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

 

Oferty na realizację zadania należy złożyć do 9 listopada 2018 r. do godziny 15.30.  

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub w sekretariacie Departamentu Zdrowia lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk

 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

 

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Zobacz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka